Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że otrzymana w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości spłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, brak jest obowiązku złożenia zeznania podatkowego PIT-39 (dotyczącego uzyskanych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych) oraz wykazywania otrzymanej kwoty spłaty w zeznaniu podatkowym PIT-37 składnym za 2023 rok.

Kwota za zniesienie współwłasności działki z domem

Wnioskodawczyni nabyła spadek po pradziadku drogą testamentu. W jego skład wchodziła działka. W 2014 roku uprawomocniło się postanowienie o nabyciu spadku - w całości po pradziadku i w części 36/144 po prababci. Prababcia zmarła wcześniej, bo w 2010 roku. Po śmierci syna spadkodawców, wnioskodawczyni otrzymała spadek po mężczyźnie w części ½. W 2023 roku wnioskodawczyni otrzymała kwotę 68 906,25 zł po zniesieniu współwłasności działki z domem po przeprowadzonej sprawie sądowej. Nieruchomość odkupił jeden ze współwłaścicieli i wnioskodawczyni otrzymała wskazaną kwotę.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, jakie obowiązki będzie miała na gruncie podatku dochodowego - tj. czy nabycie spadku po pradziadku wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn w związku z otrzymaniem środków pieniężnych po zakończonej sprawie o zniesienie współwłasności, czy powinna złożyć PIT-39, czy powinna opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych oraz czy przy rozliczeniu rocznym za 2023 r. należy wykazywać otrzymaną kwotę w PIT-37.

Brak obowiązku podatkowego

Dyrektor KIS potwierdził, że nabycie spadku po pradziadku nie wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku PIT. Brak jest też innych obowiązków na gruncie tego podatku. Wynika to z faktu, że upłynął pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

"Mając zatem na uwadze przedstawiony opis zdarzenia oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dokonane w 2023 r. zniesienie współwłasności nieruchomości – w wyniku którego przeniosła Pani na jednego ze współwłaścicieli swoje udziały w nieruchomościach nabyte w drodze spadku po zmarłym pradziadku, a w zamian otrzymała spłatę pieniężną – nie stanowi dla Pani źródła przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że pięcioletni okres, o którym mowa w ww. przepisie, ustalony zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niewątpliwie minął.

W konsekwencji otrzymana w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości spłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie jest Pani obowiązana do złożenia zeznania podatkowego PIT-39 (dotyczącego uzyskanych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych) oraz wykazywania otrzymanej kwoty spłaty w zeznaniu podatkowym PIT-37 składnym za 2023 r." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, podatniczka jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ nabycie spadku po pradziadku nastąpiło ponad 5 lat temu. Ponadto, nie jest zobowiązana do składania PIT-39, opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wykazywania otrzymanej kwoty w swoim rozliczeniu rocznym za 2023 rok.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.332.2023.4.ŁS; 0111-KDIB2-3.4015.138.2023.5.ASZ