Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka może opodatkować przychody z gwarancji pochodzenia stawką 5,5% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Sprzedaż gwarancji energii elektrycznej a stawka ryczałtu

Wnioskodawcą jest spółka zajmująca się produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, głównie za pomocą elektrowni wiatrowej. Spółka obecnie sprzedaje świadectwa pochodzenia energii elektrycznej, natomiast planuje w przyszłości sprzedaż gwarancji pochodzenia. Spółka działa w sektorze energetyki wiatrowej, korzystając z własnej elektrowni wiatrowej, i oferuje świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej są dokumentami potwierdzającymi, że energia została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Obydwie usługi są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą spółki w sektorze odnawialnych źródeł energii.

Podatnik zadał pytanie KIS czy może opodatkować przychody ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł według stawki 5,5%. Spółka jest zdania, że istnieje możliwość opodatkowania według stawki 5,5%.

KIS: przychód z tytułu gwarancji pochodzenia objęty stawką 5,5%

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że istnieje możliwość opodatkowania przychodów z tytułu gwarancji pochodzenia stawką 5,5% w ramach zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. KIS uznała, że gwarancje pochodzenia, choć dokumentują ekologiczne aspekty energii elektrycznej, nie stanowią praw majątkowych, a jedynie dokumentują fakt wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Organ zaznaczył, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o ryczałcie ,,przychodem z działalności gospodarczej są również przychody uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek''.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.545.2022.3.MGR