Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której wyjaśnił, że bezpłatne przekazywanie przez wnioskodawcę towarów, tj. pasze, środki lecznicze członkom spółdzielni będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Bezpłatne przekazywanie środków produkcji rolnej członkom spółdzielni

Spółdzielnia, jako Grupa Producentów Rolnych, wchodzi w interakcje handlowe z własnymi członkami – rolnikami, kupując od nich produkty rolnicze, które następnie sprzedaje odbiorcy końcowemu. Spółdzielnia planuje w przyszłości, w celu optymalizacji prowadzonej działalności, dokonywać centralnego zakupu towarów, tj. pasze, środki lecznicze, etc., na rzecz jej członków – rolników ze środków pochodzących z dofinansowania na tworzenie grup producentów i organizacji producentów w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Towary nabyte z ww. środków będą w następnej kolejności przekazywane w formie darowizny na cele związane z prowadzoną przez członków spółdzielni działalnością gospodarczą.

W związku z tym zostało zadane pytanie, czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, tj. bezzwrotne przekazanie (dostawa towaru) środków produkcji rolnej (pasze, środki lecznicze) członkom grupy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Bezpłatne przekazanie środków produkcji rolnej opodatkowane VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że bezpłatne przekazywanie przez wnioskodawcę towarów, tj. pasze, środki lecznicze członkom spółdzielni będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Według analizy KIS, nieodpłatne dostarczenie towarów przez spółdzielnię członkom w postaci darowizny, takich jak pasze czy środki lecznicze, które były wcześniej zakupione za pomocą środków z dofinansowania z UE, kwalifikuje się do opodatkowania VAT. Jest to związane z faktem, że spółdzielnia miała prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie tych towarów, a tym samym przekazanie ich w formie darowizny traktowane jest jako dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu. Ostateczna decyzja w tej sprawie potwierdza, że działania spółdzielni w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będą musiały uwzględniać zasady opodatkowania VAT.

"Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, bezzwrotne przekazanie (dostawa towarów) środków produkcji rolnej (pasze, środki lecznicze) członkom grupy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.411.2022.1.AW