Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że właściciel nieruchomości, który prowadzi działalność gospodarczą i wykorzystuje nieruchomość w celach zarobkowych, jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT od dostawy nieruchomości.

Egzekucja komornicza a VAT

Wnioskodawcą jest komornik, który prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Egzekucja dotyczy nieruchomości, którą spółka nabyła na podstawie umowy sprzedaży, ale nie złożyła oświadczenia w sprawie naliczenia podatku VAT. Nieruchomość jest w bardzo złym stanie technicznym z powodu zaniedbań i braku użytkowania. Korespondencja z dłużnikiem nie przynosi rezultatów, ponieważ brak jest kontaktu ze strony spółki, która nie odpowiada na kierowane do niej pisma. Komornik skierował pytanie do KIS czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług? Wnioskodawca jest zdania, że będzie musiał zapłacić podatek VAT.

KIS: dostawa nieruchomości podlega VAT

W ocenie KIS, zaprezentowane stanowisko przez podatnika było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że komornik był zobowiązany do obliczenia, pobrania i wpłacenia wymaganego podatku. KIS stwierdziła, że aby określić, czy podatnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, konieczne jest ustalenie, czy prowadzi on działalność gospodarczą zgodnie z definicją zawartą w ustawie. Definicja obejmuje różne rodzaje działalności, w tym działalność producentów, handlowców, usługodawców i innych, którzy wykorzystują towary lub wartości niematerialne i prawa w celach zarobkowych. W przypadku nieruchomości, jeśli właściciel prowadzi działalność gospodarczą, natomiast nieruchomość jest używana w działalności to dostawa nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.339.2023.2.JO