Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że podstawa opodatkowania dostawy książek powinna być zwiększona o koszty wysyłki, a obie części transakcji należy traktować jako jedną usługę złożoną, ponieważ są ze sobą ekonomicznie powiązane.

Koszty wysyłki a opodatkowanie VAT

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży używanych książek, zwłaszcza podręczników, zarówno w tradycyjnych sklepach stacjonarnych, jak i online przez platformę internetową. Kupujący mogą zamawiać książki za pośrednictwem konta online, a dostawa odbywa się różnymi metodami, włączając w to korzystanie z firm kurierskich lub paczkomatów. Podatnik zadał pytanie KIS czy koszty transportu książek do klienta powinny być wliczane do podstawy opodatkowania VAT. Wnioskodawca uważa, że koszty wysyłki powinny prowadzić do zwiększenia podstawy opodatkowania.

KIS: koszty wysyłki zwiększają podstawę opodatkowania dostawy książek

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe.Organ podatkowy przyjął , że podstawa opodatkowania dostawy książek powinna być zwiększona o koszty wysyłki, a oba te elementy należy traktować jako jedną usługę złożoną. KIS stwierdziła, że świadczenie kompleksowe, które składa się z różnych czynności, które są ze sobą ekonomicznie i gospodarczo powiązane i prowadzą do jednego celu, nie powinny być sztucznie dzielone na poszczególne elementy składowe w celu opodatkowania. W przypadku, gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie powinna być dzielona, lecz traktowana jako jedno świadczenie. W sytuacji, gdy kilka czynności jest ściśle powiązanych ekonomicznie stanowiących jedną całość, należy je traktować jako jedną usługę opodatkowaną. Organ podatkowy stwierdził, że głównym celem transakcji jest sprzedaż książek. Książki są głównym przedmiotem zakupu, natomiast koszty transportu są usługą dodatkową, która ma na celu dostarczenie towaru klientowi. Koszty transportu są związane z realizacją dostawy towarów i kształtują ostateczną kwotę należną od nabywcy.

Organ podatkowy wskazał, że do podstawy opodatkowania dostawy towarów należy wliczyć całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy, w tym cenę towarów i wszystkie inne elementy zapłaty, które są częściami składowymi świadczenia głównego. W tym przypadku koszty transportu są elementem składowym dostawy towarów, ponieważ są związane z dostarczeniem zamówionych książek klientowi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.486.2022.1.KP