Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dywidenda wypłacona polskiemu udziałowcowi przez niemiecki oddział jest opodatkowana 15% w Niemczech. Dzięki umowie między Polską a Niemcami, podatnik może odliczyć ten podatek, płacąc zamiast 19% w Polsce, różnicę - 4%.

Opodatkowanie dywidendy z zagranicznego oddziału

Wnioskodawcą był udziałowiec polskiej spółki kapitałowej, która posiadała siedzibę i zarząd w Polsce. Spółka posiadała również oddział zarejestrowany w Niemczech, który podlegał opodatkowaniu zgodnie z niemieckim prawem podatkowym. Podatnik otrzymywał dywidendę z zysku wypracowanego przez oddział zagraniczny.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy wypłacona dywidenda podlega opodatkowaniu na terenie Niemiec, biorąc pod uwagę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz fakt, że jest polskim rezydentem podatkowym.

Stanowisko KIS

Według interpretacji KIS, dywidenda wypłacona udziałowcowi będącemu polskim rezydentem podatkowym, przez oddział zagraniczny zlokalizowany w Niemczech, podlega opodatkowaniu w Niemczech. Niemieckie prawo podatkowe nakłada obowiązek zapłaty podatku który wynosi 15% kwoty dywidendy brutto.

Jednocześnie zgodnie z polskim prawem podatkowym, przychody z tytułu dywidend podlegają w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem.

W celu uniknięcia ewentualnego podwójnego opodatkowania, należy korzystać z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską. Zgodnie z tą umową, w przypadku dywidend otrzymanych od zagranicznego oddziału, udziałowcy mogą odliczyć podatek zapłacony za granicą (w tym przypadku 15% zapłaconego podatku w Niemczech) od podatku obliczonego w Polsce. Różnica podatku w wysokości 4% podlega wpłacie do polskiego urzędu skarbowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.577.2023.2.KF