Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że pośrednik leasingowy może skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania i zastosować 8,5% stawkę ryczałtu dla przychodów osiąganych z tej działalności.

Stawka ryczałtu dla pośrednictwa leasingowego

Wnioskodawcą, był przedsiębiorca, specjalizujący się w pośrednictwie leasingowym. Jego działalność polegała głównie na identyfikowaniu firm, które chcą finansować zakup środków trwałych przez leasing, znajdowaniu dla nich optymalnych ofert leasingowych oraz wsparciu w procesie zawierania umów leasingowych. Za wykonane usługi pośrednictwa, przedsiębiorca otrzymywał prowizję od firm leasingowych.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności. W jego ocenie właściwa stawka ryczałtu powinna wynosić 8,5%.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy wyjaśniając, że działalność pośrednictwa leasingowego kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIS uznała, że działalność wnioskodawcy nie jest wolnym zawodem, a działalnością gospodarczą, która może być opodatkowana w tej formie. Dodatkowo, KIS podkreśliła, że nie istnieją przesłanki negatywne, które wykluczałyby możliwość zastosowania tej formy opodatkowania w przypadku działalności prowadzonej przez wnioskodawcę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDSL1-2.4011.358.2023.2.AP