Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że w przypadku sprzedaży zegarków przez spółkę miejsce rozpoczęcia transportu zegarków jest decydującym czynnikiem w ustaleniu miejsca opodatkowania. Zgodnie z przepisami podatkowymi, miejsce jest zlokalizowane na terytorium Polski, nawet jeśli zegarki zostały zakupione w Niemczech.

Zakup i przywóz do Polski zegarków a VAT

Wnioskodawcą jest spółka, której wspólnikami są obywatele Włoch. Wspólnik większościowy, niebędący członkiem zarządu, dokonywał zakupu za gotówkę używanych zegarków od osób fizycznych w Niemczech. Część zakupu dokonywał we własnym imieniu, a część w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa. Zegarki były następnie przewożone do Polski przez wspólnika, a spółka wysyłała je do swojego odbiorcy we Włoszech. Wszystkie zegarki pochodziły od osób niebędących podatnikami VAT. Spółka posiada dokumenty zakupowe z Niemiec i wystawia faktury VAT marża. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy zakup używanego towaru w Niemczech, przewiezienie go do Polski i wysłanie do Włoch podlega opodatkowaniu VAT w Polsce. Spółka jest zdania, że transakcja nie jest obciążona podatkiem VAT w Polsce.

KIS: miejsce rozpoczęcia transportu kluczowe dla opodatkowania dostawy

KIS stwierdziła, że stanowisko spółki było nieprawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że miejsce rozpoczęcia transportu zegarków jest kluczowym czynnikiem decydującym o miejscu opodatkowania transakcji. W świetle przepisów podatkowych, miejsce to jest zlokalizowane na terytorium Polski, a nie w Niemczech. Oznacza to, że dostawa zegarków do Włoch podlega opodatkowaniu w Polsce. KIS podkreśliła, że spółka ma prawo zastosować procedurę VAT marża do zegarków zakupionych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Według organu, procedura ta jest szczególnie korzystna dla sprzedawców towarów używanych, ponieważ pozwala na opodatkowanie tylko marży, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia zamiast całej kwoty sprzedaży.

Organ podatkowy wyjaśnił, że w przypadku zastosowania procedury VAT marża, nie można jednocześnie opodatkować tych samych zegarków jako dostawy wewnątrzwspólnotowej. KIS uznała to za istotne, ponieważ, prowadzi to do uniknięcia podwójnego opodatkowania i konieczności płacenia podatku VAT dwa razy za taką samą transakcję.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4012.367.2022.2.WR