Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione przez firmę na finansowanie wydarzeń edukacyjnych pracowników, takich jak szkolenia czy kursy, które mają na celu podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki na szkolenie pracowników a koszty uzyskania przychodów

Spółka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym, działającym w branży tworzenia przedmiotów własności intelektualnej. Firma planuje skierować swoich pracowników na różne wydarzenia edukacyjne, takie jak szkolenia, kursy, czy konferencje. Ma to na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, co jest nierozerwalnie związane z ich rozwojem zawodowym oraz działalnością firmy. Wydatki związane z tymi wydarzeniami będą finansowane w pełni ze środków obrotowych spółki i będą odpowiednio udokumentowane. Wydarzenia edukacyjne będą organizowane z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą oraz bezpośrednio związane z obowiązkami zawodowymi pracownika. Wydatki związane ze sfinansowaniem wydarzeń edukacyjnych pracowników nie znajdują się w grupie wydatków zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Firma miała wątpliwości co do możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na wydarzenia edukacyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka była zdania, że koszty te powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatki celowe i racjonalnie uzasadnione, mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy.

Wydatki na szkolenia zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki. Analizując przepisy prawa, organ podatkowy stwierdził, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracowników zasadniczo stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów, jeśli spełniają wymogi określone w przepisach. Zgodnie z interpretacją, ponieważ wydatki są związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników i są udokumentowane, mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Organ podatkowy również zaznaczył, że wnioskodawca nie ma obowiązku zawierania umów z pracownikami w odniesieniu do zwrotu kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji, jeśli nie zamierza zobowiązać ich do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu procesu edukacyjnego.

Ponadto, KIS podkreśliła, że przedmiotowe wydatki nie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli nie będą one związane z obowiązkami członków rad nadzorczych czy komisji rewizyjnych, ale tylko z pracownikami firmy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.

"W świetle wyżej przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że poniesione przez Państwa koszty na sfinansowanie wydarzeń edukacyjnych pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, bowiem wszystkie przesłanki dotyczące ujmowania wydatku za koszt uzyskania przychodu zostały spełnione i nie występują negatywne przesłanki wymienione w art. 16 ustawy o CIT"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.415.2023.4.ASK