Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że istnieje możliwość do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów, gdy towary i usługi są używane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz generują opodatkowane transakcje.

Zakupy usług dentystycznych a VAT

Wnioskodawcą jest spółka będąca dostawcą usług dentystycznych. Spółka planuje rozszerzyć swoją działalność w dziedzinie usług dentystycznych, oferując podnajem w pełni wyposażonego gabinetu dentystycznego. Wnioskodawca chcą wyróżnić się na rynku, dlatego prezentowana oferta będzie zawierała nie tylko wynajem przestrzeni i sprzętu, ale również dostarczanie materiałów niezbędnych do wykonywania zabiegów dentystycznych oraz utrzymanie czystości i konserwację wyposażenia. Spółka będzie odpowiedzialna za wszystkie aspekty związane z utrzymaniem gabinetu w odpowiednim stanie, takie jak naprawy, konserwacja i sprzątanie. Wszystko to ma na celu umożliwienie wynajmującemu skoncentrowanie się wyłącznie na świadczeniu usług dentystycznych, eliminując dodatkowe obowiązki administracyjne i organizacyjne. Wnioskodawca planuje wynajmować gabinet spółce powiązanej, również działającej w branży dentystycznej, wystawiając miesięczne faktury za kompleksową usługę podnajmu, bez specyfikowania poszczególnych kosztów.

Spółka skierowała pytanie do KIS czy ma prawo odliczyć VAT naliczony za zakup towarów i usług, w tym artykułów medycznych, związanych z podnajmem wyposażonego gabinetu dentystycznego. Wnioskodawca uważa, że należy obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, która wynika z faktur VAT

KIS: istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupów z wynajmu gabinetu dentystycznego

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy towary i usługi, które są nabywane, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Oznacza to, że podmiot może odliczyć podatek VAT tylko wtedy, gdy nabywa towary i usługi, które są używane do prowadzenia działalności gospodarczej i generują opodatkowane transakcje. KIS podkreśliła, że gabinet dentystyczny jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a planowane zakupy i usługi związane z wynajmem gabinetu są używane do świadczenia opodatkowanych usług dentystycznych. Ponadto, KIS zaznaczyła, że nie ma żadnych przeszkód prawnych ani ograniczeń, które uniemożliwiałyby odliczenie podatku VAT naliczonego od zakupów związanych z wynajmem gabinetu dentystycznego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.366.2023.2.ID