Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i spółka cywilna są traktowane jako odrębni podatnicy VAT z osobnymi limitami zwolnienia.

Wartość sprzedaży a limit zwolnienia z VAT

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która jest również wspólnikiem spółki cywilnej. Wnioskodawca planuje nabyć lokale usługowe w celu ich wynajęcia. Podatnik przewiduje, że jego roczne dochody z wynajmu nie przekroczą 200 000 zł, dlatego zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT. Poza wynajmem lokali, wnioskodawca nie planuje prowadzić innej działalności gospodarczej podlegającej VAT. Ponadto mężczyzna nie jest zarejestrowany jako indywidualny przedsiębiorca w CEIDG, gdzie figuruje jedynie jako wspólnik w spółce cywilnej.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy obroty z działalności jako osoby fizycznej zarejestrowanej jako podatnik VAT oraz udziały w spółce cywilnej sumują się w celu obliczenia limitu zwolnienia z VAT. Podatnik uważa, że nie należy sumować obrotów ze sprzedaży.

KIS: brak konieczności sumowania wartości sprzedaży

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez podatnika było prawidłowe. KIS uznała, że zarówno osoba fizyczna, jak i spółka cywilna, posiadają własne limity zwolnienia z podatku VAT, wynoszące 200 000 zł rocznie zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Nie jest konieczne sumowanie wartości sprzedaży dokonywanej przez oba podmioty, ponieważ każdy z nich jest oceniany osobno pod kątem przekroczenia tego limitu. Organ wyjaśnił, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, jest odpowiedzialna za swoje własne zobowiązania i obowiązki podatkowe, w tym rozliczenie podatku VAT. Natomiast, spółka cywilna jest osobnym podmiotem podatkowym i posiada własne zobowiązania i obowiązki podatkowe, w tym obowiązek rozliczania podatku VAT na podstawie swojej działalności.

Reasumując, osoba fizyczna i spółka cywilna, choć mogą mieć wspólne interesy lub relacje gospodarcze, są traktowane jako odrębne podmioty podatkowe z własnymi numerami NIP i indywidualnymi obowiązkami podatkowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.793.2022.1.MG