Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że czynność przekazania nieruchomości z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego wspólników na podstawie uchwały wspólników nie podlega opodatkowaniu PCC, jako że nie jest ona uwzględniona w katalogu czynności opodatkowanych określonych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przeniesienie nieruchomości ze spółki cywilnej do majątku prywatnego

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej. W majątku spółki znajduje się nieruchomość, którą obecnie wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wycofać z majątku spółki i nieodpłatnie przekazać na cele prywatne. Czynność przeniesienia własności nieruchomości odbędzie się na podstawie uchwały wspólników spółki albo umowy darowizny.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, jeśli 50% nieruchomości zostałaby wycofana ze spółki uchwałą wspólników na cele prywatne.

Mężczyzna argumentował, że nie będzie musiał zapłacić podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie zmienia się właściciel nieruchomości.

Brak opodatkowania podatkiem PCC

Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku nieodpłatnego przekazania części nieruchomości ze spółki cywilnej do majątku osobistego wspólnika, dokonanego na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników, nie ma obowiązku płacenia podatku PCC.

Organ podatkowy wyjaśnił, że przedmiotowa transakcja nie jest ujęta w wykazie czynności opodatkowanych zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego, w opisywanej okoliczności, gdy 50% własności nieruchomości jest przekazywane z majątku spółki cywilnej do majątku prywatnego na mocy uchwały wspólników, podatnik zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od tej czynności cywilnoprawnej.

Tym samym, stanowisko wnioskodawcy, według którego nie będzie on zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, zostało uznane przez Dyrektora KIS za zgodne z obowiązującym prawem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.266.2022.2.MM