Dyrektor KIS potwierdził, że należności otrzymane przez osobę fizyczną w związku z podejmowanymi czynnościami w zakresie marketingu SEO - link-buildingu oraz obsługi klienta, nie można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Właściwym źródłem przychodów dla osiągniętego wynagrodzenia jest działalność wykonywana osobiście, określona w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niezależny kontraktor z firmą zarejestrowaną w USA

Wnioskodawczyni to osoba, która rozpoczęła współpracę jako niezależny kontraktor z zagraniczną firmą, zarejestrowaną w USA. Pracuje w obszarze marketingu SEO - link-buildingu oraz obsługi klienta. Jest rezydentem podatkowym w Polsce i wykonuje usługi zdalnie. Obecnie przebywa tymczasowo zagranicą, gdzie nie posiada rezydencji podatkowej.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy prawidłowo zakwalifikowała uzyskiwane przychody, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, dalej jako przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Działalność wykonywana osobiście

Dyrektor KIS potwierdził, że uzyskiwane przychody powinny być zakwalifikowane, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście - z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wynika to z faktu, że podatnik wykonuje usługi w imieniu firmy dla jej klientów, zgodnie z zasadami i wytycznymi firmy. Usługi są wykonywane w sposób ciągły i nieregularny, bez określonych ram czasowych, miejsc czy ilości godzin. Wnioskodawca jest rozliczany za wykonanie określonych zadań, a nie za czas pracy. Firma zajmuje się płatnościami, ryzykiem gospodarczym oraz odpowiada za rezultaty. Osoba nie prowadzi działalności gospodarczej.""niezależny kontraktor z firmą zagraniczną X Inc zarejestrowaną w USA

"Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy, należności otrzymanych przez Panią w związku z podejmowanymi czynnościami w zakresie marketingu SEO - link-buildingu oraz obsługi klienta nie można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Właściwym źródłem przychodów dla osiągniętego wynagrodzenia, w związku z podejmowanymi czynnościami, jest działalność wykonywana osobiście określona w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawczyni może teraz prawidłowo zakwalifikować uzyskiwane przychody jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, co pozwoli na prawidłowe rozliczenie podatkowe. Organ administracji skarbowej ma jasne stanowisko co do kwalifikacji tych przychodów i może na tej podstawie prawidłowo ustalić obowiązki podatkowe osoby.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.505.2023.2.PSZ