Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że podatniczka może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, ponieważ jej działalność nie obejmuje usług doradczych ani innych czynności wyłączających ją z tego zwolnienia.

Usługi energetyczne a zwolnienie z VAT

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, zajmującą się oceną nieruchomości i tworzeniem operatów szacunkowych dotyczących wartości nieruchomości. Kobieta w dotychczasowej działalności nie świadczyła usług doradztwa związanych z obrotem nieruchomościami ani nie inwestowała w branżę nieruchomości. Podatniczka ma zamiar poszerzenie zakresu działalności o usługi związane z przygotowywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Wnioskodawczyni zadała pytanie do KIS czy może nadal korzystać ze zwolnienia z VAT przy rozszerzeniu świadczonych usług. Kobieta uważa, że może nadal korzystać ze zwolnienia.

KIS: rozszerzenie działalności nie wpływa na zwolnienie z VAT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawczynię było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że działalność gospodarcza podatniczki nie obejmuje świadczenia usług doradczych ani innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, a wartość sprzedaży nie przekracza określonej kwoty, więc kobieta nadal będzie mogła korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. KIS podkreśliła, że zwolnienie będzie obowiązywać, dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy określonej w ustawie granicy.

KIS wyjaśniła, że podatniczka świadczy usługi w zakresie wykonywania wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych wartości nieruchomości, co nie jest usługą doradczą ani inną czynnością wykluczającą zwolnienie z podatku VAT.

Źródło: W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. - Interpretacja - 0111-KDIB3-3.4012.252.2023.2.MPU