Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wnioskodawca nie może jednocześnie korzystać z dwóch różnych rodzajów zwolnień podmiotowych w ramach różnych obszarów swojej działalności, ponieważ zasada jednolitości statusu podatnika wymaga, aby status podatnika VAT dotyczył całej jego działalności, co skutkuje utratą zwolnienia podmiotowego również w innych obszarach działalności.

Zwolnienie podmiotowe a VAT

Wnioskodawcą to mężczyzna prowadzący gospodarstwo rolne od lipca 2013 roku jako czynny podatnik VAT. W październiku 2019 roku mężczyzna założył również pozarolniczą działalność gospodarczą związana z weterynarią. W 2023 roku sprzedaż z tej działalności zbliżała się do kwoty 200.000,00 zł, co wiązało się z koniecznością złożenia formularza VAT-R. Pierwsza faktura sprzedażowa, która przekroczy 200.000 zł w 2023 roku, będzie skutkowała koniecznością stania się przez mężczyznę czynnym podatnikiem VAT także w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy będąc czynnym podatnikiem VAT może korzystać ze zwolnienia w pozarolniczej działalności gospodarczej. Mężczyzna uważa, że rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego w pozarolniczej działalności nie wpływa na zachowanie zwolnienia podmiotowego w działalności rolniczej, co pozwala na równoczesne istnienie obu statusów podatkowych.

KIS: brak możliwości równoczesnego korzystania ze zwolnień z VAT

W ocenie KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było błędne. Organ podatkowy uznał, że mężczyzna nie może równocześnie być rolnikiem korzystającym ze zwolnienia podmiotowego oraz czynnym podatnikiem VAT w pozarolniczej działalności gospodarczej. Rezygnacja ze zwolnienia wiąże się z rezygnacją z tego zwolnienia we wszystkich rodzajach działalności, które są objęte tym zwolnieniem. KIS wyjaśniła, że zwolnienia podatkowe są uregulowane w ustawie w dwóch głównych kategoriach: zwolnienia przedmiotowe, które dotyczą określonych dostaw towarów i świadczeń usług oraz zwolnienia podmiotowe, które odnoszą się do statusu podatnika (np. wartości sprzedaży poniżej określonego limitu).

Organ podkreślił, że podatnik podatku VAT musi mieć jednolity status na obszarze całej swojej działalności. To oznacza, że nie można jednocześnie korzystać ze zwolnienia podmiotowego (np. na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) oraz być czynnym podatnikiem VAT w jednym obszarze działalności, a jednocześnie korzystać z innych zwolnień podmiotowych w innych obszarach działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.477.2023.1.KP