Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przekazanie środków pieniężnych tytułem darowizny na konto osoby trzeciej, a nie bezpośrednio na konto obdarowanego, nie kwalifikuje się do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Opodatkowanie darowizny środków pieniężnych od rodziców

W 2021 roku rodzice wnioskodawczyni sprzedali rodzinny dom za 200 000 zł. Zebrane środki podzielili między dwie córki w równych częściach, które miały zostać przeznaczone na zakup wspólnego mieszkania. Pieniądze z tej transakcji zostały przekazane na konto bankowe starszej siostry wnioskodawczyni, co było spowodowane faktem, że zainteresowana była wówczas niepełnoletnia i nie miała własnego rachunku bankowego. W następstwie tych działań siostry złożyły odrębne wnioski SD-Z2 z kwotą darowizny 100 000 zł dla każdej z osobna. Wnioskodawczyni uważała, że miała prawo do zwolnienia od podatku od otrzymanej darowizny, mimo że środki nie były przelane bezpośrednio na jej rachunek.

W celu utwierdzenia się w przekonaniu zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku od otrzymanej darowizny, jeżeli środki pieniężne zostały przelane na konto jej siostry, a nie bezpośrednio na jej rachunek.

Brak prawa do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją organu podatkowego, dla skorzystania ze zwolnienia z podatku od darowizny, środki pieniężne muszą być przekazane bezpośrednio na rachunek nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. W przedmiotowej sprawie wnioskodawczyni nie spełniła warunków wymaganych do skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, gdyż przekazanie środków pieniężnych tytułem darowizny nie zostało udokumentowane zgodnie z wymaganiami przepisu.

Organ podatkowy wskazał, że art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn precyzyjnie opisuje warunki, które muszą być spełnione, by skorzystać ze zwolnienia. Jednym z tych warunków jest udokumentowanie otrzymania środków na własne konto bankowe. W przypadku wnioskodawczyni ten warunek nie został spełniony, ponieważ pieniądze od rodziców trafiły na konto jej siostry. Organ zwrócił uwagę, że istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na traktowanie wpłaty na konto osoby trzeciej jako wpłaty na subkonto dla osoby obdarowanej, ale w opisanym przypadku taki wyjątek nie miał miejsca.

"Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony jeden z warunków zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, bowiem przekazanie środków pieniężnych tytułem darowizny nie zostało udokumentowane zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.95.2022.4.PB