Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na wydarzenia edukacyjne dla pracowników stanowią dla nich przychód, jednak zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), takie świadczenia mogą być zwolnione z podatku.

Wydatki na szkolenia pracowników a zwolnienie z PIT

Spółka zwróciła się do Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem dotyczącym wydatków poniesionych na wydarzenia edukacyjne dla pracowników. Pracownicy mieli być skierowani na szkolenia, kursy, studia i konferencje w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Spółka chciała się dowiedzieć czy takie wydatki stanowią przychód dla pracowników i czy w związku z tym jako pracodawca ma obowiązek obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy. W ocenie spółki wydatki te powinny być zwolnione z podatku dochodowego.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy potwierdził stanowisko spółki.

KIS wyjaśniła, że wydatki poniesione na wydarzenia edukacyjne będą stanowiły dla pracowników przychód ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Jednak na podstawie przepisu, jakim jest art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest wolna od podatku dochodowego. W związku z tym spółka nie miała obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.737.2023.3.AC