Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z projektem zakupu sprzętu do kina plenerowego.

Zakupiony sprzęt a możliwość odzyskania VAT

Wnioskodawcą jest podatnik, który realizuje zadanie w ramach programu operacyjnego, który nie zakłada pobierania opłat od uczestników za udział w seansach mobilnego kina plenerowego. W związku z tym podatnik planuje zakup niezbędnego sprzętu, który posłuży do utworzenia mobilnego kina plenerowego. Podatnik zwrócił się do KIS z pytaniem czy jest możliwe odzyskanie podatku VAT za zakupione wyposażenie. Wnioskodawca uważa, że nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

KIS: brak prawa do odliczenia VAT w projekcie kina plenerowego

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani do zwrotu różnicy podatku w związku z realizacją projektu zakupu sprzętu do mobilnego kina plenerowego. KIS wyjaśniła, że pomimo, iż wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie pobiera opłat od uczestników za udział w seansach, a efekty projektu nie generują obrotu, które byłyby opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy podkreślił, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, odliczenie podatku VAT jest możliwe tylko wtedy, gdy są spełnione określone warunki. Jednym z tych warunków jest wykorzystanie nabytych towarów i usług do celów opodatkowanych podatkiem VAT. W przypadku wnioskodawcy, który nie zamierza wykorzystywać zakupionego sprzętu do celów opodatkowanych, nie został spełniony wymagany warunek, co oznacza brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-1.4012.215.2023.2.MM