Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła że dochody właścicielki budynku mieszkalnego na terenach wiejskich pochodzące z wynajmu pokoi gościnnych mogą być zwolnione z podatku dochodowego, jeśli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym a zwolnienie z PIT

Wnioskodawczynią była właścicielka budynku mieszkalnego położonego na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Budynek ten składał się z 6 pomieszczeń, z których 2 były przeznaczone na wynajem osobom przebywającym na wypoczynku. Wnioskodawczyni zapytała, czy dochody uzyskiwane z wynajmu tych pokoi będą zwolnione z podatku dochodowego na podstawie odpowiedniego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko KIS

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskiwane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem że liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Z uwagi na spełnienie wszystkich warunków zwolnienia, KIS stwierdziła, że dochody uzyskiwane przez wnioskodawczynię z wynajmu 2 pokoi będą zwolnione z podatku dochodowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.542.2023.2.AA