Dyrektor KIS potwierdził, że

Karta Polaka, a rozliczenie PIT

Wnioskodawczyni jest obywatelką Białorusi. W 2017 roku otrzymała Kartę Polaka, a w 2022 roku przeniosła się na stałe do Polski. Od maja 2022 roku pracuje na umowę o pracę w Polsce i złożyła swoje zeznanie podatkowe PIT-37, w którym nie uwzględniła swojego świadczenia.

Po zmianie miejsca zamieszkania na terytorium Polski, uważa, że podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Przed przeprowadzką, do maja 2022 roku, miała miejsce zamieszkania na Białorusi zgodnie z prawem tego kraju. Posiada także dokumenty, takie jak umowa o pracę i dokumenty związane z historią zatrudnienia, potwierdzające miejsce zamieszkania poza Polską do momentu przeprowadzki.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się:

  • czy może uzyskać zwrot nadpłaconych podatków za 2022 r. w rozmiarze 85 528 zł*12%=10263,36 zł, jeżeli jej roczny przychód za ostatni rok wyniósł odpowiednią kwotę, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • jak prawidłowo sporządzić deklarację PIT-37 za 2023 r., aby od razu została uwzględniona kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł,
  • czy będzie mogła korzystać z ulgi do końca 4 lat podatkowych (od 2022 r.) kiedy otrzyma kartę stałego pobytu - to w przypadku, gdy będzie musiała oddać Kartę Polaka.

Korzyści podatkowe dla podatnika

Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli podatnik przekroczył limit ulgi, do jego dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosowana zostanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Z tego wynika, że podatnik powinien otrzymać zwrot nadpłaconych podatków w wysokości 12% od 30 000 zł.

Organ zalecił podatnikowi złożenie pracodawcy oświadczenia w ciągu 2023 roku, informując go o korzystaniu z ulgi. W wyniku tego zmniejszą się miesięczne składki podatkowe, a po złożeniu zeznania PIT-37 za 2023 rok podatnik będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaconych podatków od początku roku.

Dodatkowo fiskus stwierdził, że jeśli czteroletni okres ulgi rozpoczął się w 2022 roku, kiedy podatnik jeszcze posiadał Kartę Polaka, to mimo odebrania karty podatnik powinien kontynuować korzystanie z ulgi do końca tego okresu.

Podsumowanie

Podatnik może otrzymać zwrot nadpłaconych podatków zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dostał również zalecenie jak prawidłowo sporządzić deklarację PIT-37 dla roku 2023 w celu uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Ponadto, podatnik może kontynuować korzystanie z ulgi podatkowej do końca czteroletniego okresu, nawet jeśli zostanie pozbawiony Karty Polaka po otrzymaniu karty stałego pobytu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.631.2023.2.KP