Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że produkcja i sprzedaż pączków, prowadzona przez podatnika jako działalność gastronomiczną, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Produkcja świeżych wypieków cukierniczych, w tym pączków

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 1 grudnia 2020 roku, zajmując się wytwarzaniem i sprzedażą pączków. Działalność ta jest objęta opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pączki są przygotowywane osobiście przez wnioskodawczynię i oferowane w jej punkcie gastronomicznym, gdzie klienci mogą konsumować je na miejscu lub na wynos. Pączki nie są dostarczane do cukierni ani innym firmom. Dodatkowo, w ramach prowadzonej działalności nie są sprzedawane napoje alkoholowe. Działalność została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 10.71.1, co obejmuje produkcję świeżych wypieków cukierniczych, w tym pączków.

W ramach tej działalności wnioskodawczyni opodatkowana jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a wybór tej formy opodatkowania został dokonany 1 grudnia 2020 roku.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy prawidłowe jest zastosowanie stawki ryczałtu w wysokości 3% do sprzedaży pączków własnego wytwarzania, zarówno tych spożywanych na miejscu, jak i tych na wynos.

Możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Dyrektor KIS uznał, że działalność polegająca na produkcji i sprzedaży pączków kwalifikuje się jako działalność wytwórcza i gastronomiczna, opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. podatek PIT-28). Produkcja i sprzedaż pączków kwalifikuje się jako działalność gastronomiczna. W tym przypadku, zastosowanie znajdzie stawka ryczałtu 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

"Mając na uwadze powyższe skoro, jak wskazano we wniosku, prowadzona przez Panią działalność gospodarcza w zakresie wytarzania pączków i ich sprzedaży we własnym punkcie gastronomicznym, stanowi działalnością gastronomiczną w myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to przychody uzyskane z tej działalności do końca 2020 r. - winny być opodatkowane 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast uzyskiwane od 2021 r. przychody ze wskazanej działalności gospodarczej winny być opodatkowane również 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał organ.

Podsumowanie

Dyrektor KIS potwierdził, że produkcja i sprzedaż pączków to usługi gastronomiczne na gruncie podatku dochodowego. W związku z tym, podatnik ma możliwość opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym i zastosowania stawki 3%.

Źródło: Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - przechody ze sprzedaży wytwarzanych we własnym punkcie gast... - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.444.2023.2.DJD d