Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że osoba pośrednicząca w zbiórce środków na rzecz uchodźców nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zdaniem organu podatkowego, powyższa sytuacja nie spełnia kryteriów opodatkowania ww. podatkiem, co oznacza, że osoba ta nie jest zobowiązana do uiszczenia podatku w związku z działalnością charytatywną.

Podmiot pośredniczący w zbiórce środków finansowych i rzeczowych

Wnioskodawczyni prowadzi prywatną inicjatywę mającą na celu pomoc uchodźcom. W związku z tym otrzymuje pomoc finansową od innych osób (gotówka i przelew). Otrzymana dotychczas pomoc finansowa nie stanowi darowizny na jej potrzeby ani na jej rzecz. Kobieta jedynie dysponuje dalej tymi środkami w celu świadczenia pomocy. Dokonuje zakupów dla nich, opłat, czasami przekazuje także na ich potrzeby konkretne kwoty, opłaca lekarzy, prace remontowe czy inne prace związane z ich potrzebami itp. Występuje jako pośrednik w przekazywaniu darowizn na rzecz tych osób lub opłat na ich potrzeby. Pieniądze ofiarowane na ten cel trafiają na osobny rachunek wnioskodawczyni, założony jako osobny numer konta, aby się „nie myliło” oraz w gotówce do jej rąk.

Zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy z tytułu opisanego zdarzenia ciąży na niej obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Kobieta była zdania, że pieniądze, które otrzymuje jako darowizna na rzecz pomocy tym osobom, powinny być zwolnione z podatku.

KIS: wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu

KIS stwierdziła, że wnioskodawczyni jako podmiot pośredniczący w przekazaniu środków, nie jest i nie będzie z tytułu opisanej sytuacji podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

W ocenie organu nie doszło do nabycia majątku przez zainteresowaną, ponieważ środki te były przekazywane dla innych osób. Ponadto, środki nie spełniają definicji darowizny, ponieważ nie stanowią bezpłatnego świadczenia na rzecz wnioskodawczyni. Organ podatkowy stwierdził, że opisana sytuacja nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie ma skutków podatkowych.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"W związku z zajętym stanowiskiem informuję, że w opisanym przypadku nie można zastosować zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, ponieważ aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania opisane zdarzenie musi podlegać regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Opisana we wniosku sytuacja, w której jest Pani pośrednikiem w przekazaniu zebranych środków, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu, nie nabyła Pani środków pieniężnych na własność (dla siebie). Skoro środki pieniężne – przekazane na Pani konto oraz bezpośrednio w gotówce – nie są dla Pani przysporzeniem majątkowym, to nie ma „nabycia”, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tym samym nie ma także możliwości zastosowanie zwolnienia".

Podsumowując, organ podatkowy uznał, że z tytułu wpływu na konto środków pieniężnych, jak również otrzymania ich w formie gotówkowej na wnioskodawczyni nie ciążą żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.129.2022.2.BB