Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że nowo otwartą działalność gospodarczą można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Bez znaczenia pozostaje fakt, że przeważająca część działalności jest taka sama jak w poprzednio prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem

Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. W dniu 19 maja 2023 r. zdecydował się zamknąć działalność gospodarczą, która została wykreślona z rejestru dzień później. Przeważającym PKD działalności było 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wraz z innymi pokrewnymi PKD. 1 sierpnia 2023 r. podatnik założył nową działalność, która również skupiała się na robotach budowlanych, ale w zmienionym zakresie PKD.

Przedsiębiorca chciał się dowiedzieć czy może rozliczać nową działalność w formie ryczałtu, jeśli przeważający PKD jest taki sam jak w poprzedniej działalności, ale zmienił się charakter pozostałych wykonywanych czynności.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że podatnik ma prawo rozliczać nowo założoną działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Organ wskazał, że: "Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw, aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynającego na nowo prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego."

"Fakt, że przeważająca działalność gospodarcza jest taka sama jak w poprzednio prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej pozostaje bez znaczenia w Pana sprawie."- podkreślił organ.

Jeśli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie nowo założonej działalności ryczałtem, musi złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniemu urzędowi skarbowemu. W przypadku nie dokonania takiego wyboru, dochody podatnika są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.564.2023.4.AA