Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyraziła stanowisko, że transakcja zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną i odwrotnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Transakcja zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną a PCC

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Jako osoba nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej zamierza nabywać tokeny NFT (ang. non-fungible token), które są traktowane jako unikatowy cyfrowy składnik aktywów, reprezentujący wyjątkowe cyfrowe kolekcje w sieci blockchain. Przedmiotowe tokeny NFT zamierza zamieniać na waluty wirtualne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wnioskodawca zaznacza, że tokeny NFT nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu ww. ustawy, gdyż nie są wymienialne na prawne środki płatnicze. Na gruncie prawa cywilnego tokeny NFT stanowią rodzaj mienia w rozumieniu art. 44 kodeks cywilny, a więc są prawami majątkowymi. Mężczyzna był zdania, że zamiana tokenów NFT na waluty wirtualne i odwrotnie jest zwolniona z opodatkowania PCC.

W celu utwierdzenia się w przekonaniu zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy transakcje zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną są opodatkowane podatkiem PCC.

Zamiana tokenów NFT na walutę wirtualną jest opodatkowana PCC

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ podatkowy wydał interpretację, w której stwierdził, że transakcja zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną i odwrotnie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

KIS wskazała, że skoro w przedmiotowej sprawie wnioskodawca będzie zamieniał tokeny NFT, które nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na waluty wirtualne, to niniejsza zamiana nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 1a ustawy o PCC. Organ podkreślił, że warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia jest zamiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. W opisanej we wniosku sytuacji zainteresowany nie zamieni waluty wirtualnej na walutę wirtualną, gdyż tokeny NFT nie stanowią waluty wirtualnej w rozumieniu ww. ustawy.

"A zatem, transakcja zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną i odwrotnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla ustalenia podstawy opodatkowania przy umowie zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną zastosowanie znajduje art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Natomiast stawka podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy wynosi 1%" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.224.2022.2.PB