Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że powtarzające się świadczenia usług wykonywane przez podatniczkę na rzecz spółki posiadają charakter działalności gospodarczej, co zgodnie z ustawą o VAT oznacza, że podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

Świadczenie niepieniężne a opodatkowanie VAT

Wnioskodawczynią jest podatniczka, która jest wspólnikiem w spółce kapitałowej. Wnioskodawczyni pełni funkcję prezesa zarządu. Kobieta kieruje pracą zarządu, podejmuje decyzje i reprezentuje spółkę. Ponadto, podatniczka jest również zatrudniona w spółce jako pracownik, gdzie wykonuje czynności księgowe. Wspólnicy spółki planują zmianę umowy, która będzie obligowała wnioskodawczynię do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, takich jak czynności z zakresu HR, przeprowadzanie szkoleń czy tworzenie raportów. Wypłata wynagrodzenia za świadczenia będzie dokonywana niezależnie od zysków spółki.

Wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem, czy w związku z wykonywaniem świadczeń będzie działała jako podatnik podatku VAT oraz czy świadczenia będą uznane za odpłatne usługi na terytorium kraju. Kobieta uważa, że świadcząc powtarzające się usługi niepieniężne na rzecz spółki, nie należy uznać ją za podatnika VAT. W związku z tym usługi, które wykonuje na rzecz spółki, nie powinny być traktowane jako odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju.

KIS: świadczenia na rzecz spółki podlegają opodatkowaniu VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez podatniczkę było błędne. Organ podatkowy uznał, że powtarzające się świadczenia usług, wykonywane przez osobę fizyczną na rzecz spółki, stanowią odpłatne świadczenia usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju. KIS podkreśliła, że definicja usługi obejmuje praktycznie każde świadczenie na rzecz różnych podmiotów, zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Organ podatkowy uznał, że działalność podatniczki w ramach spółki miała charakter działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Organ zaznaczył, że działalność miała charakter ciągły i była podejmowana w celach zarobkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.661.2022.2.KT