Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że odsetki umowne związane z umową sprzedaży akcji są traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Sprzedaż akcji przez spółkę, a PIT

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, był akcjonariuszem spółki akcyjnej pod pewną firmą. W ramach planowanej transakcji sprzedaży akcji, wnioskodawca podpisał list intencyjny oraz umowę przedwstępną sprzedaży akcji z nabywcą - pewną spółką z o.o. Celem tych dokumentów było określenie warunków sprzedaży akcji przez wnioskodawcę na rzecz nabywcy, a transakcja miała być częściowo sfinansowana przez fundusz.

Umowa przedwstępna precyzyjnie określała harmonogram płatności za akcje, w tym odsetki umowne za odroczenie płatności. Wniosek o zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej) był uzależniony od przyznanej nabywcy kwoty finansowania akwizycyjnego.

Wnioskodawca otrzymał odsetki związane z drugą ratą, ale odsetki związane z trzecią ratą pozostały niewypłacone.

Podatnik chciał dowiedzieć się, czy otrzymując zapłatę za akcje wraz z odsetkami związanymi z drugą i trzecią ratą, wnioskodawca osiągnął przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy PIT, czy też przychód z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1.

Przychód z kapitałów pieniężnych

Dyrektor KIS stwierdził, że przychód z tytułu sprzedaży akcji i otrzymanych odsetek powinien być wykazany jako przychód z kapitałów pieniężnych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ argumentował, że odsetki umowne są bezpośrednio powiązane z przychodem z odpłatnego zbycia akcji i stanowią część jej ceny, wynikającą z umowy.

"Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że cena akcji (należność główna oraz odsetki za rozłożenie płatności na raty) powinny być przypisane do dwóch odrębnych źródeł przychodów.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż na rzecz Nabywcy Akcji będzie prowadzić po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu tylko i wyłącznie z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy PIT, podlegającego opodatkowaniu stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 tejże ustawy." - wskazał wnioskodawca, co potwierdził Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Z interpretacji KIS wynika, że wnioskodawca powinien wykazać przychód z kapitałów pieniężnych z tytułu sprzedaży akcji i otrzymanych odsetek w deklaracji podatkowej. Odsetki te są traktowane jako element ceny akcji i nie są uznawane za odsetki od pożyczek lub papierów wartościowych. Z kolei nabywca nie jest odpowiedzialny za opodatkowanie tych odsetek.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.589.2023.1.MC