Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że kucharz działający jako podwykonawca w dziedzinie usług gastronomicznych, nie sprzedający napojów alkoholowych powyżej 1,5%, ma prawo do stosowania stawki 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kucharz-podwykonawca a 3% stawka ryczałtu

Kucharz prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, przygotowując posiłki dla kontrahentów, będących podmiotami gospodarczymi. Współpracował z nimi na podstawie umów, nie pracując pod ich kierownictwem, lecz w miejscu i czasie dogodnym dla obu stron. Wnioskodawca korzystał ze sprzętu i produktów dostarczanych przez kontrahentów i sam pokrywał koszty wynagrodzeń dla współpracowników. Usługi gastronomiczne były zakwalifikowane w PKWiU jako "Pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę", a działalność nie obejmowała sprzedaży alkoholu powyżej 1,5%.

Przedsiębiorca chciał się dowiedzieć czy w jego przypadku właściwe jest zastosowanie 3% stawki ryczałtu.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że działalność kucharza może być opodatkowana 3% ryczałtem.

Organ podatkowy powołał się na art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o ryczałcie, zgodnie z którym: "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%." Wskazana działalność gastronomiczna kwalifikowała się więc do preferencyjnej stawki ryczałtu. Dodatkowo, nie występowały przesłanki negatywne wykluczające możliwość stosowania tej formy opodatkowania w omawianym przypadku.

Dla pytającego interpretacja KIS mogła być korzystna z punktu widzenia optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.117.2023.1.JCH