Dyrektor KIS potwierdził, że zwrot podatku od nieruchomości dla wynajmującego nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zwrot kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, a przychód

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest właścicielem nieruchomości, na której żona prowadzi swoją działalność gospodarczą. Małżonka wnioskodawcy, z jego zgodą, przeprowadziła inwestycję na wspomnianej nieruchomości, polegającą na wybudowaniu budynku biurowo-magazynowo-produkcyjnego wraz z placem otaczającym. Następnie wnioskodawca wynajął tę nieruchomość małżonce do celów prowadzenia jej własnej działalności gospodarczej.

Wynajmujący otrzymuje czynsz najmu od małżonki w ramach wynajmu nieruchomości. Ponadto, planuje wprowadzenie klauzuli umownej w umowie, która pozwoli na pobieranie od małżonki dodatkowych opłat, takich jak opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości, obliczane w oparciu o zajmowaną powierzchnię.

Podatnik chciał dowiedzieć się, czy uzyskany przez niego zwrot kosztów z tytułu podatku od nieruchomości należy doliczyć do przychodu z najmu nieruchomości.

Zwrot wydatków na opłaty nie jest opodatkowany

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podstawą generowania przychodów z najmu jest umowa między wynajmującym a najemcą. Wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego i generuje przychód, który musi być otrzymany przez wynajmującego lub postawiony do jego dyspozycji. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę, takie jak podatek od nieruchomości, nie stanowią przychodu ani przysporzenia majątkowego dla wynajmującego. Zwrot wydatków na opłaty nie jest więc opodatkowany.

"Stąd podatek od nieruchomości (przekazywany Panu w równowartości kwoty danej raty podatku) nie stanowi dla Pana przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powoduje w ramach tzw. „najmu prywatnego” powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Tym samym przychód dla Pana, od którego powinien Pan obliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, stanowi wyłącznie kwota otrzymana od żony tytułem czynszu najmu rozumianego jako oddanie nieruchomości w najem.

Reasumując – otrzymany przez Pana od żony zwrot podatku od nieruchomości nie stanowi Pana przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikający z interpretacji KIS wniosek dla wynajmującego jest taki, że uzyskany przez niego zwrot kosztów z tytułu podatku od nieruchomości nie powinien być doliczany do przychodu z najmu nieruchomości. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku opodatkowania tego zwrotu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.551.2023.1.MC