Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatki spółki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o CIT, ponieważ nie spełniły one warunków określonych w art. 38w CIT.

Wydatki na transport a koszty podatkowe

Wnioskodawcą jest spółka, która sprzedała uniwersalny stół operacyjny z wyposażeniem osobie fizycznej, który miał być przekazany szpitalowi na Ukrainie. Cena sprzedaży obejmowała wszystkie koszty związane z transakcją, takie jak transport, ubezpieczenie i serwis gwarancyjny. Spółka również zorganizowała transport towaru do przejścia granicznego wskazanego w umowie. Ponadto, spółka dokonała darowizny na rzecz tego samego szpitala na Ukrainie, przekazując różne rodzaje wózków medycznych jako pomoc humanitarną. Wszystkie towary, zarówno sprzedane, jak i przekazane w ramach darowizny, zostały dostarczone do szpitala na Ukrainie, a spółka pokryła koszty związane z transportem do granicy. Spółka zadała pytanie KIS czy może uwzględnić koszty produkcji i dodatkowe wydatki jako koszty uzyskania przychodów. Wnioskodawca uważa, że poniesione wydatki mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych.

KIS: wydatki na transport nie stanowią kosztów podatkowych

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez spółkę było błędne. Organ podatkowy stwierdził, że wydatki spółki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z ustawą o CIT. KIS zaznaczyła, że w przypadku stołu operacyjnego, który został sprzedany osobie fizycznej na podstawie umowy sprzedaży, nie spełniono warunków, zwartych w art. 38w ustawy o CIT, ponieważ nie była to umowa darowizny, a umowa sprzedaży. Organ podatkowy podkreślił, że art. 38w dotyczy wydatków, które muszą bezwzględnie stanowić darowiznę na rzecz określonych podmiotów. W omawianym przypadku nie wystąpiła darowizna, dlatego koszty związane z zakupem stołu operacyjnego nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

KIS stwierdziła, że w przypadku umowy darowizny dotyczącej przekazania wózków logistycznych, wózków pod aparaturę i wózków zabiegowych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na Ukrainie, że choć warunki dotyczące darowizny zostały spełnione, to jednak koszty wytworzenia tych przedmiotów darowizny zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 38w CIT, koszty mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych tylko raz. Ponadto, organ podkreślił, że wydatki związane z transportem nie spełniają kryteriów określonych w art. 38w CIT, ponieważ przepis dotyczy kosztów wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem określonych darowizn lub kosztów nieodpłatnego świadczenia. Wydatki na transport są kosztem usługi, natomiast nie są bezpośrednio związane z wytworzeniem lub ceną nabycia rzeczy lub praw.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.403.2022.4.SG