Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka po przekształceniu nadal musi składać zeznania podatkowe, zachowując swoje prawa i obowiązki jako podmiot opodatkowany CIT.

Przekształcenie spółki a zeznanie podatkowe

Wnioskodawcą jest spółka jawna, która ma obecnie dwóch wspólników. Wnioskodawca planuje przekształcenie w spółkę komandytową, gdzie obecni wspólnicy staną się komplementariuszami, a inni udziałowcy zostaną komandytariuszami. W związku ze zmianą formy prawnej, spółka nie będzie zamykać ani otwierać ksiąg rachunkowych w KRS. Wspólnicy rozważają wypłatę części lub całości zysku. Wnioskodawca zadał pytanie do KIS czy po przekształceniu, spółka będzie musiała złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodu za poprzedni rok. Spółka jest zdania, że będzie musiała złożyć zeznanie podatkowe.

KIS: ciągłość obowiązków podatkowych spółki po przekształceniu

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ uznał, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową jest procesem zmiany formy prawnej, który nie przerywa ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. KIS przyjęła stanowisko, że spółka będzie nadal zobowiązana do składania zeznań podatkowych za okres przed i po przekształceniu. KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 553 kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa powstała z przekształcenia zachowuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W praktyce oznacza to, że spółka kontynuuje swoją działalność, a wszelkie zobowiązania, prawa, ulgi, czy zezwolenia pozostają w mocy. Ponadto, po przekształceniu, spółka komandytowa nadal pozostaje podmiotem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), zgodnie z jej statusem jako podmiotu prawnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.406.2022.4.MF