Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że poniesione wydatki na remont nieruchomości nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, a zamiast tego powinny zostać zaliczone do wartości początkowej nieruchomości. To rozstrzygnięcie wpłynęło na sposób rozliczania wydatków związanych z modernizacją nieruchomości przez przedsiębiorców działających w branży nieruchomości.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1 lutego 2000 roku, specjalizując się w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami. Wspólnie z żoną na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są właścicielami nieruchomości. Ta nieruchomość została nabyta w trzech etapach w latach 2019, 2021 i 2022. W momencie zakupu, wszystkie lokale wymagały remontu i modernizacji ze względu na przestarzałą infrastrukturę.

Prace remontowe, które obejmowały m.in. wymianę instalacji, wzmocnienie stropów, montaż nowych instalacji CO, wymianę instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie dachu, montaż sufitów podwieszanych, szpachlowanie, malowanie ścian, wymianę podłóg oraz modernizację łazienek, zostały przeprowadzone w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy poniesione wydatki na remont nieruchomości można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Konkretnie, czy te nakłady są uznawane za wydatki remontowe, które przywracają pierwotną wartość użytkową nieruchomości.

Czy nakłady na remont to koszty?

Wnioskodawca argumentował, że nakłady poniesione na remont nieruchomości w 2022 roku powinny być traktowane jako koszty remontowe, które przywróciły pierwotną wartość użytkową budynku. Wskazywał na konieczność tych prac ze względu na przestarzałą infrastrukturę oraz zagrożenie dla użytkowników. Wszystkie prace miały na celu poprawę standardu mieszkań, zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawę parametrów technicznych. W jego przekonaniu, wydatki te nie spowodowały rozbudowy nieruchomości ani zwiększenia wynajmowanej powierzchni użytkowej. Dodatkowo, wartość tych nakładów przekroczyła kwotę 10 000 zł w danym roku podatkowym, co stanowiło dodatkowy argument za ich zakwalifikowaniem jako koszt uzyskania przychodu.

Wydatki powinny zostać zaliczone do wartości początkowej nieruchomości

Organ podatkowy uznał, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska, organ skorzystał z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.) dotyczących kosztów uzyskania przychodów oraz odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych.

Zgodnie z przepisami, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania źródła przychodów, pod warunkiem istnienia związku przyczynowego między wydatkiem a uzyskanym przychodem. Wydatki muszą także być właściwie udokumentowane.

W świetle powyższych przepisów, organ podatkowy uznał, że wydatki poniesione przez wnioskodawcę na remont nieruchomości, w tym prace związane z wymianą instalacji, wzmocnieniem stropów, montażem nowych instalacji CO, wymianą instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniem dachu, montażem sufitów podwieszanych, szpachlowaniem, malowaniem ścian, wymianą podłóg i modernizacją łazienek, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, nieruchomości, które zostały poddane remontowi, nie podlegają już odpisom amortyzacyjnym.

Organ podatkowy uznał, że wydatki te powinny zostać zaliczone do wartości początkowej nieruchomości, ponieważ prace remontowe miały na celu przystosowanie nieruchomości do najmu i poprawę jej stanu technicznego. Zwiększenie wartości początkowej nieruchomości wynikające z tych wydatków nie może być traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

W konsekwencji, wydatki poniesione przez wnioskodawcę na remont nieruchomości powinny być zaliczone do wartości początkowej nieruchomości i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Ustalenie, czy wydatki mają charakter remontowy (odtworzeniowy), czy też stanowią ulepszenie środka trwałego powiększające jego wartość. Ustalenie, cz... - Interpretacja - 0115-KDIT3.4011.540.2023.2.AWO