Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że w przypadku sprzedaży różnych rolek sushi w ramach zestawu, każda rolka może być opodatkowana odpowiednią stawką VAT zależnie od jej składników.

Sprzedaż sushi a stawki VAT i kwestia rabatów

Wnioskodawcą była spółka, która prowadziła dwie restauracje, zajmując się głównie przygotowywaniem i dostarczaniem różnych rodzajów rolek sushi.

Spółka chciała się dowiedzieć czy można określić odrębne stawki VAT dla każdej rolki w zestawie oraz czy możliwa jest alokacja rabatu głównie do opcjonalnej rolki w zestawie i opodatkowanie jej na poziomie kosztu wytworzenia.

Stanowisko wnioskodawcy było takie, że z uwagi na różnorodność składników w poszczególnych rolkach, które wpływają na stawkę VAT, spółka powinna mieć prawo do odrębnego określenia podstawy opodatkowania dla każdej rolki w zestawie.

Stanowisko organu podatkowego

W odpowiedzi na pierwsze pytanie wnioskodawcy KIS stwierdziła, że w ustawie o podatku od towarów i usług nie ma definicji "zestawu". W związku z tym, każdy element zestawu powinien być opodatkowany zgodnie z przypisaną mu stawką VAT. W praktyce oznacza to, że każda rolka w zestawie, w zależności od swoich składników, będzie opodatkowana odpowiednią stawką VAT. Każda rolka w zestawie sushi jest traktowana jako oddzielny towar i może być opodatkowana różnymi stawkami VAT.

W kwestii alokacji rabatu, KIS wyjaśniła, że spółka dokonując sprzedaży zestawu rolek, może określić podstawę opodatkowania poszczególnych rolek z zestawu w sposób zakładający alokowanie rabatu głównie do dodatkowej rolki na poziomie kosztów wytworzenia produktu, a w pozostałej części lokować rabat proporcjonalnie do wszystkich sprzedawanych rolek. Spółka może decydować o udzieleniu rabatu, kierując się swoją polityką cenową, o ile nie narusza to przepisów prawa podatkowego.

Źródło: Określenie podstawy opodatkowania dla dostawy rolek sushi i zaewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej. - Interpretacja - 0114-KDIP1-3.4012.440.2023.1.JG