Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zwrot udokumentowanych kosztów opłat za parking i przejazdy autostradami poniesionych przez pracowników wykorzystujących prywatne samochody do celów służbowych, jest przychodem zwolnionym od obowiązku obliczania, pobierania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Wykorzystanie prywatnych samochodów pracowników do wykonania obowiązków służbowych

Wnioskodawcą w tej sprawie była osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Firma kierowała swoich pracowników w podróże służbowe. Pracownicy, by odbyć podróż mieli wykorzystywać swoje prywatne samochody do wykonania obowiązków służbowych. Pracownicy otrzymywali zwrot kosztów takich podróży, w tym zwrot za wykorzystanie prywatnych pojazdów, opłaty za parking, noclegi oraz przejazdy drogami płatnymi.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy zwrot kosztów za opłaty parkingowe i przejazdy autostradami ponad kwotę pełnej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu podlega obowiązkowi obliczania, pobierania i odprowadzania PIT.

Zdaniem zainteresowanego, zwrot kosztów za opłaty parkingowe i przejazdy autostradami jest przychodem zwolnionym z PIT. Wnioskodawca zaznaczył, że zwrot ten jest niezależny od zwrotu kosztów korzystania z prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS uznał, że zwrot dodatkowych udokumentowanych kosztów, takich jak opłaty za parking i przejazdy autostradami, jest przychodem pracownika, jednak zwolnionym od PIT na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT. Organ uznał, że pracodawca nie jest zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika w związku ze zwrotem tych kwot pracownikowi.

Organ podatkowy szczegółowo odniósł się do przepisów prawa, zwracając uwagę na definicję podróży służbowej oraz na specyfikę zwrotu kosztów związanych z podróżami służbowymi. Wyjaśnił, że zwrot udokumentowanych kosztów ponad limit stawki za 1 km jest zwolniony z PIT, podkreślając, że zwrot tych kosztów nie wlicza się do limitu zwolnienia dotyczącego kosztów samego przejazdu.

"Podsumowując, w związku z odbywaniem podróży służbowych zwrot pracownikom dodatkowych udokumentowanych kosztów związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego, takich jak: opłaty za płatne parkingi, opłaty za autostrady, stanowi dla pracowników przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże podlegający zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a tej ustawy. W konsekwencji nie ciążą na Państwu obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom ww. kosztów.

Przy czym kwota zwolnienia z tytułu zwrotu kosztów z tytułu opłat za płatne parkingi oraz opłat za autostrady nie podlega wliczeniu do kwoty zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego przejazdu (tzw. kilometrówki)." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia, że zwrot kosztów za opłaty parkingowe i autostrady, poniesionych przez pracowników, wykorzystujących prywatne pojazdy w podróżach służbowych, jest przychodem zwolnionym od PIT. Jest to odpowiedź zgodna z argumentacją wnioskodawcy i przepisami prawa podatkowego.

Źródło: Dotyczy obowiązków płatnika z tytułu zwrotu kosztów w ramach podróży służbowych pracownika. - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.814.2023.1.JK3