Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że zatrudnienie dodatkowego pracownika przez kominiarza prowadzącego działalność gospodarczą i opłacającego podatek dochodowy w formie karty podatkowej może wpłynąć na możliwość dalszego korzystania z tej formy opodatkowania.

Zatrudnienie dodatkowego pracownika a karta podatkowa

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - kominiarstwo (PKWiU 81.22.13.0) i opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Zatrudnia dwóch pracowników fizycznych i jednego pracownika w biurze. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Przedsiębiorca planuje w przyszłości zatrudnić jeszcze jednego pracownika fizycznego.

Zainteresowany był zdania, że może zatrudnić dodatkowego pracownika na podstawie umowy o pracę bez utraty prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. Jednakże w celu utwierdzenia się w przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Kolejny pracownik uniemożliwi opodatkowanie kartą podatkową

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ podatkowy argumentował, że prawa do korzystania z karty podatkowej można używać, gdy liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza określonej liczby. W przypadku działalności kominiarskiej zakres usług i liczba zatrudnionych pracowników muszą być zgodne z przepisami określonymi w załącznikach do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

KIS podkreśliła, że zatrudnienie na podstawie umowy o pracę więcej niż dwóch pracowników fizycznych w zakresie usług kominiarskich będzie stanowić naruszenie warunków prowadzenia działalności, określonych w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Powyższe spowoduje utratę przez przedsiębiorcę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

"Z powyższego wynika, że zatrudnia Pan już na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników fizycznych w zakresie usług kominiarskich oraz jednego pracownika do spraw biurowych. Zatem zgodnie z Objaśnieniami do części I Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa, Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zatrudnienie kolejnego pracownika fizycznego w zakresie usług kominiarskich wykluczy możliwość opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.441.2022.2.ISL