Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że bony pieniężne przyznawane w ramach programu lojalnościowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.

Skutki podatkowe wprowadzonego programu lojalnościowego

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, głównie w zakresie detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorca wprowadził program lojalnościowy, gdzie klienci za dokonane zakupy otrzymują punkty, które można wymienić na bony do wykorzystania przy kolejnych zakupach w jego sklepie.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy kwota zrealizowanych bonów będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu firmy zgodnie z ustawą o PIT.

Podatnik był zdania, że kwota zrealizowanych bonów będzie stanowić koszty podatkowe dla firmy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Argumentował, że sprzedaż premiowa służy nagradzaniu nabywców, a więc bezpośrednio prowadzi do promocji sklepu, zachęca do kolejnych zakupów i jest mechanizmem pozwalającym na uzyskanie przychodu.

Kwoty zrealizowanych bonów nie stanowią kosztów przychodów

Dyrektor KIS wydał interpretację, w której stwierdził, że wartość bonów pieniężnych przyznawanych klientom w ramach programu lojalnościowego nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu przez wnioskodawcę.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, podkreślając, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, musi spełniać kilka warunków, w tym pozostawać w związku przyczynowym z przychodami oraz być właściwie udokumentowany. W przypadku bonów lojalnościowych nie dochodzi do rzeczywistego poniesienia wydatku przez przedsiębiorcę, jako że nie zmniejszają one wartości jego majątku.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"W sytuacji, w której w ramach programu lojalnościowego są przyznawane Pana klientom punkty za dokonanie zakupów towarów za określoną cenę, następnie przeliczane na tzw. bony pieniężne, które są realizowane przez Pana klientów w kolejnych transakcjach, wartość takich bonów pieniężnych nie stanowi Pana wydatku. Taki bon pozwala zastąpić środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary i usługi. Dlatego też wartość bonów pieniężnych nie może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów, bo ich wydanie nie wiąże się z poniesieniem wydatku przez Pana. Nie można bowiem przyjąć, że z chwilą wydania bonów Pana majątek zostaje zmniejszony o ich wartość".

KIS argumentowała, że przedmiotowe bony stanowią narzędzie, które pozwala zastąpić środki pieniężne, zwykle wykorzystywane do nabycia towarów lub usług, ale nie generują rzeczywistego kosztu dla przedsiębiorcy, a więc nie mogą być traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Organ zaznaczył również, że ustawa o PIT nie zawiera wykazu wydatków, które mogłyby być automatycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. W świetle przepisów i wytycznych, wartość bonów pieniężnych nie spełnia wymogów, aby być uznana za koszt uzyskania przychodu, głównie ze względu na brak rzeczywistego obciążenia majątku przedsiębiorcy wartością tych bonów.

"Reasumując – kwota zrealizowanych bonów nie będzie stanowiła Pana kosztów uzyskania przychodów"- podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.376.2022.3.MM