Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% kwartalnych dochodów netto zleceniodawcy stanowi element świadczenia głównego i podlega opodatkowaniu VAT jak świadczenie główne.

Dodatkowe wynagrodzenie w kontekście opodatkowania VAT

Wnioskodawca, który zwrócił się o wydanie interpretacji podatkowej do KIS podpisał umowę współpracy z inną firmą dotyczącą świadczenia usług w zakresie zarządzania działem technicznym oraz handlowym. Za te usługi mężczyzna otrzymywał wynagrodzenie na podstawie faktury VAT, a dodatkowo 30% kwartalnych dochodów netto zleceniodawcy z tej samej umowy.

Podatnik chciał się dowiedzieć czy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% kwartalnych dochodów netto zleceniodawcy powinno być traktowane jako element świadczenia kompleksowego i w związku z tym opodatkowane jako świadczenie główne. Wnioskodawca argumentował, że dodatkowe wynagrodzenie stanowi integralną część umowy współpracy. W świetle orzecznictwa i przepisów podatkowych, takie świadczenia powinny być traktowane jako jedno i nie powinny być dzielone dla celów podatkowych.

Stanowisko organu podatkowego

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. W uzasadnieniu wskazała, że dodatkowe wynagrodzenie jest częścią wynagrodzenia za usługi świadczone na mocy umowy. Ze względu na bezpośredni związek między świadczonymi usługami a wynagrodzeniem, dodatkowe wynagrodzenie powinno być włączone do podstawy opodatkowania VAT. Organ podatkowy podkreślił, że w świetle prawa podatkowego, kluczowe jest istnienie wyraźnego i bezpośredniego związku między świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem. W konkluzji, organ stwierdził, że dodatkowe wynagrodzenie stanowi element świadczenia kompleksowego i powinno być opodatkowane jak świadczenie główne.

Źródło: Zasady opodatkowania podatkiem VAT dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 30% kwartalnych dochodów netto Zleceniodawcy. - Interpretacja - 0112-KDIL1-2.4012.369.2023.2.SN