Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń związanych z korzystaniem z infrastruktury należącej do innej spółki na zasadach bezpłatnego użyczenia.

Korzystanie z cudzej infrastruktury bezpłatnie a opodatkowanie

Wnioskodawcą jest spółka kapitałowa, która zajmuje się dostarczaniem gazu ziemnego poprzez swoją sieć dystrybucyjną. Wnioskodawca otrzymał decyzję, która nakazuje świadczenie usługi dystrybucji oraz regazyfikacji gazu na zasadach bezpłatnego użyczenia infrastruktury należącej do innej spółki. Oznacza to, że spółka przejęła funkcje świadczenia usługi dystrybucyjnej od innej spółki dla jej dotychczasowych klientów, korzystając z cudzej infrastruktury bez ponoszenia żadnych opłat. Jednocześnie, wnioskodawca nalicza i pobiera wynagrodzenie za usługę dystrybucyjną od klientów, uwzględniając stawki opłat określone w taryfie.

Spółka zadała pytanie KIS czy musi opodatkować przychód z usług dystrybucyjnych, korzystając z infrastruktury innej spółki bezpłatnie. Wnioskodawca uważa, że świadczone usługi nie generują obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

KIS: korzystanie z cudzej infrastruktury stanowi nieodpłatne świadczenie

KIS stwierdziła, że stanowisko spółki było błędne. Organ podatkowy uznał, że spółka jest zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z rozpoczęciem świadczenia usług dystrybucyjnych, korzystając tym samym z infrastruktury należącej do innej spółki na zasadach bezpłatnego użyczenia. KIS wskazała, że korzystanie z infrastruktury na zasadach bezpłatnego użyczenia stanowi formę nieodpłatnego świadczenia, które spełnia kryteria przychodu podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ podkreślił, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych należy wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. KIS uznała, że infrastruktura udostępniana wnioskodawcy przez inną spółkę na zasadach bezpłatnego użyczenia stanowi "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu przepisu, ponieważ wnioskodawca uzyskuje korzyści majątkowe kosztem innego podmiotu, bez otrzymywania ekwiwalentu.

Ponadto, organ podatkowy podkreślił, że decyzja administracyjna, która upoważniała spółkę do korzystania z infrastruktury, nie ma znaczenia dla obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego. Istotne jest uzyskanie korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, a nie forma prawnego uzyskania prawa.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.566.2022.1.AN