Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na zakup ubrań wymaganych przez kancelarię radców prawnych (garnitur, elegancka koszula oraz krawat), z którą współpracuje aplikant radcowski prowadzący działalność gospodarczą, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej a zakup ubrań

Wnioskodawca jest aplikantem radcowskim, który prowadzi działalność w zakresie usług prawnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę z kancelarią radców prawnych, która wymaga od niego noszenia określonego ubioru zgodnie z ustalonymi procedurami. Przewidziany przez kancelarię ubiór oficjalny to dla mężczyzn garnitur, elegancka koszula oraz krawat, ubiór półoficjalny to minimum koszula z kołnierzykiem. W związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z umowy zawartej z kancelarią mężczyzna zamierza nabyć niezbędne ubrania wymagane do świadczenia usług objętych umową. Odzież nie będzie opatrzona logo firmy, będzie wykorzystywana przez podatnika wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej oraz jest ściśle z nią związana.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatek na zakup wymaganego ubioru może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Argumentował, że zakupione ubrania są niezbędne do prowadzenia działalności, spełniają wymogi kancelarii i nie będą wykorzystywane do celów osobistych.

KIS: wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe i wskazał, że koszty zakupu ubioru nie spełniają przesłanek określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Organ podkreślił, że zakup ubrań, mimo iż jest wymogiem kontrahenta, nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Przedmiotowe wydatki mają charakter osobisty i nie utraciły swojego charakteru mimo wymogów wynikających z umowy z kancelarią.

Organ podatkowy wyjaśnił, że aby wydatki na zakup ubrań wymaganych przez kancelarię można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, to ubiór ten musi utracić charakter osobisty, np. przez trwałe opatrzenie zakupionej odzieży cechami charakterystycznymi logo reprezentowanej przez wnioskodawcę firmy.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Zwracam też uwagę, że nie będzie traktowany jako koszt uzyskania przychodów wydatek, który poddany obiektywnej ocenie nie pozostaje w związku z osiągnięciem przychodów ani też nie ma realnego wpływu na źródło ich powstania. Garnitur, eleganckie koszule oraz buty są ze swej natury rzeczami osobistymi, których zakup nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, bez względu na to, czy i w jakim stopniu są używane w trakcie wykonywanej działalności ani też bez względu na to, czy obowiązek noszenia tego stroju wynika z zawartej z Kancelarią umowy. Wydatki na ten cel są wydatkami ściśle osobistymi, związanymi z realizacją osobistych potrzeb, niezależnie od prowadzonej działalności bądź wykonywanej pracy".

W konkluzji KIS zaznaczyła, że schludny wygląd jest wymogiem społecznym w wielu zawodach, niekoniecznie wiążącym się bezpośrednio z osiąganiem przychodów. Dlatego zakup ubrań nie jest traktowany jako koszt uzyskania przychodu.

"Reasumując – wydatki na zakup niezbędnych ubrań wymaganych przez Kancelarię nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że poniesione przez Pana wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów" - podsumował organ.

Źródło: Koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej - zakup ubrań. - Interpretacja - 0112-KDIL2-2.4011.565.2023.3.IM - (interpretacje.pl)