Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem oraz przełączników sieciowych dla placówki oświatowej podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Stawka 0% VAT dla dostaw sprzętu i oprogramowania dla szkoły wyższej

Wnioskodawcą, który zwrócił się o wydanie interpretacji podatkowej do KIS był dostawca serwerów wraz z oprogramowaniem i przełącznikami sieciowymi dla szkoły wyższej. Wszystkie dostarczone produkty oraz ich funkcjonalność zostały dokładnie opisane w umowie.

Czy sprzedaż wskazanych produktów może być objęta stawką 0% VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT?

Wnioskodawca uważał, że dostarczone serwery, oprogramowanie oraz przełączniki sieciowe kwalifikują się do zastosowania stawki 0% VAT, zgodnie z wymienionym artykułem ustawy o VAT. Podkreślał, że sprzedane produkty spełniają warunki określone w załączniku nr 8 do ustawy o VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy potwierdził że w opisanej sytuacji dostawa serwerów, oprogramowania i przełączników sieciowych spełniała warunki do zastosowania stawki 0% VAT.

Stawka VAT w wysokości 0% może być stosowana do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, co określa art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. Aby skorzystać z tej stawki, sprzęt musi być wymieniony w załączniku nr 8 do tej ustawy, który obejmuje m.in. jednostki centralne komputerów, serwery, drukarki czy urządzenia do transmisji danych cyfrowych.

Dostawca, chcąc skorzystać z 0% stawki VAT, musi spełnić dodatkowe warunki. Musi posiadać odpowiednie zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową oraz musi przekazać kopię tych dokumentów do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zgodnie z przepisami programowanie również może zostać objęte stawką 0%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.510.2023.1.KFK