Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że 5,5% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prawidłowa dla działalności wydawniczej polegającej na tworzeniu i sprzedaży własnych książek i e-booków, traktując tę działalność jako wytwórczą.

Wydawca e-booków a stawka ryczałtu

Wnioskodawcą jest przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą specjalizującą się w produkcji filmowej oraz szeroko pojętej działalności kulturalnej. Podatnik planuję pisanie, wydawanie, oraz sprzedaż detaliczną i hurtową własnych książek, zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej (e-book). Mężczyzna zamierza samodzielnie zlecać prace redaktorskie i drukować napisane książki, a następnie sprzedawać je poprzez stronę internetową oraz za pośrednictwem firm dystrybuujących książki hurtowo. Książki i e-booki, które tworzy wnioskodawca są objęte ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, mężczyzna jest uważany za twórcę zgodnie z treścią ustawy. W przyszłości mężczyzna planuje, że przychody jako wydawcy będą obejmować również sprzedaż książek i e-booków stworzonych przez innych twórców. Warto podkreślić, że podatnik zachowa prawa autorskie do swoich utworów i będzie mógł nimi dalej dysponować.

Mężczyzna zadał pytanie KIS jaką stawką ryczałtu należy objąć sprzedaż własnych książek. Podatnik jest zdania, że opisana działalność powinna być sklasyfikowana jako działalność wytwórcza i opodatkowana stawką 5,5%.

KIS: stawka ryczałtu 5,5% dla twórców, wydawców książek i e-booków

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez podatnika było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosząca 5,5% jest właściwa w przypadku działalności wydawniczej, w której produkowane są książki i e-booki, a następnie sprzedawane. KIS podkreśliła, że zgodnie z przepisami ustawy, dla działalności wytwórczej, w tym produkcji i sprzedaży własnych produktów, stawka ryczałtu wynosi 5,5%. W przeciwieństwie do innych rodzajów działalności, takich jak działalność usługowa czy handlowa, która może podlegać różnym stawkom ryczałtu, działalność wytwórcza jest objęta jednolitą stawką.

Organ podatkowy przyjął, że działalność wydawnicza polega na tworzeniu nowych utworów (książek i e-booków) i ich dalszej sprzedaży. KIS zaznaczyła, że nie istnieje konieczność nabywania praw autorskich od innych twórców, ponieważ wnioskodawca jest również autorem tych utworów. Ponadto, działalność wydawnicza mężczyzny jest działalnością wytwórczą, która nie jest oparta na licencjach czy sprzedaży praw autorskich. Reasumując, w przypadku działalności wydawniczej, takiej jak pisanie, redagowanie, projektowanie okładek i formatowanie treści, dochodzi do stworzenia nowych treści i utworów (książek i e-booków), co stanowi proces twórczy w wyniku którego powstały produkty, które wcześniej nie istniały.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.335.2023.2.ID