Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) mężczyzna nie może skorzystać z ulgi w postaci 50% kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jego umowa o pracę nie zapewnia mu prawa do rozporządzania prawami autorskimi.

Pracownik naukowy a ulga 50% kosztów podatkowych

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który był zatrudniony jako pracownik badawczy na umowach o pracę w Polsce i Niemczech. Na początku roku, podatnik pracował na umowie o pracę w Polsce w instytucie na stanowisku adiunkta. Głównym zadaniem było prowadzenie badań związanych z określoną dziedziną nauki. Praca polegała na dokumentowaniu wyników eksperymentalnych, tworzeniu raportów, protokołów doświadczalnych i publikacji naukowych. Praca wnioskodawcy ma charakter twórczy, który prowadził badania naukowe związane z tworzeniem utworów naukowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po zmianie pracy na uniwersytet w Niemczech, obowiązki były praktycznie identyczne jak wcześniej w Polsce. Ponadto, umowa o pracę w Niemczech nie obejmowała żadnych innych obowiązków niż związane z pracą naukową.

Mężczyzna zadał pytanie KIS czy przy przychodach z pracy na uniwersytecie w Polsce w trakcie oddelegowania, można uwzględnić 50% kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca uważa, że możliwe jest zastosowanie 50% kosztów podatkowych.

KIS: brak ulgi dla pracownika przy braku rozporządzania prawami autorskimi

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez mężczyznę było błędne. Organ podatkowy uznał, że podatnik nie mógł zastosować ulgi w postaci 50% kosztów uzyskania przychodów. KIS stwierdziła, że w przypadku korzystania z ulgi związanej z rozporządzaniem prawami autorskimi, konieczne jest, aby pracownik miał prawo do rozporządzania prawami. W umowie o pracę między wnioskodawcą, a uniwersytetem nie zawarto postanowień, które przekazywałyby pracownikowi takie prawa. Prawa autorskie do utworów pozostały własnością uniwersytetu. KIS podkreśliła, że brak takiego upoważnienia uniemożliwił zastosowanie ulgi. Organ podatkowy uznał, że aby móc skorzystać z ulgi, przychód pracownika musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z praw autorskich. W przypadku opisanej umowy, główne wynagrodzenie pracownika wynikało z pracy wykonywanej na uniwersytecie, a nie z korzystania z praw autorskich do utworów. KIS uznała, że przychód pracownika nie był bezpośrednio związany z rozporządzaniem prawami autorskimi

Ponadto, organ podatkowy zaznaczył, że umowa o pracę różni się od umowy o korzystanie z praw autorskich. W umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, który zazwyczaj nabywa prawa majątkowe do utworów stworzonych w ramach pracy. Umowa o korzystanie z praw autorskich jest osobnym dokumentem, który określa prawa pracownika do rozporządzania prawami autorskimi. KIS przyznała, że w opisanej umowie o pracę nie zawarto postanowień określających, że pracownik ma prawo do rozporządzania prawami autorskimi, co jest charakterystyczne dla umowy o korzystanie z praw autorskich.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.215.2023.2.ŁS