Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi polegające na sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz spółki (przewoźnika) nie będą korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługa sprzedaży biletów na rzecz przewoźnika a VAT

Spółka działająca w branży przewozów planuje złożyć zamówienie sektorowe w trybie przetargu, w celu zawarcia umów agencyjnej sprzedaży z wykonawcami. Kluczowym elementem tych umów jest powierzenie wykonawcom usług sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz spółki, a także realizacja innych powiązanych z tym czynności.

Z uwagi na to do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy opisana w zdarzeniu przyszłym usługa powinna korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnik argumentował, że przedmiotowa usługa nie jest jedną z usług wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie powinna korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Brak możliwości zastosowania zwolnienia od VAT

Dyrektor KIS potwierdził, że opisane przez spółkę usługi nie kwalifikują się do zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT.

Organ podatkowy wyjaśnił, że przedstawione usługi nie mogą być traktowane jako jednolite świadczenia pod względem VAT, jako że zawierają różne elementy, które razem nie formują jednej, niepodzielnej całości. Organ odwołał się również do orzecznictwa TSUE, wskazując, że aby usługa mogła być zwolniona od VAT, musi tworzyć jednolitą całość, która prowadzi do przeniesienia środków pieniężnych i wywołuje określone zmiany prawno-finansowe. KIS uznała, że przedmiotowe usługi, tj. sprzedaż biletów, czy przyjmowanie płatności nie są traktowane jako usługi związane z transakcjami płatniczymi, czy pośrednictwem w ich realizacji i w związku z tym nie będą korzystać ze zwolnienia od VAT.

"W świetle powyżej przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi sprzedaży biletów świadczone przez Wykonawcówna Państwa rzecz nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w analizowanej sprawie nie mamy do czynienia z usługami dotyczącymi pośrednictwa w transakcjach płatniczych, przekazów pieniężnych, a z kompleksową usługą polegającą na sprzedaży biletów w imieniu i na Państwa rzecz"- podsumował organ.

Źródło: Brak możliwości zastosowania zwolnienia od podatku do świadczenia usług obsługi kas biletowych na rzecz przewoźnika. - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.488.2023.1.MB - (interpretacje.pl)