Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) otrzymane odszkodowanie jest zwolnione z podatku dochodowego ze względu na specyfikę jako rekompensaty za wywłaszczenie nieruchomości w celu budowy drogi publicznej.

Odszkodowanie za wywłaszczenie a PIT

Mąż wnioskodawczyni odziedziczył działkę po swojej matce, ale niestety zmarł. Kobieta nie była świadoma o istnieniu działki, więc nie podjęła żadnych kroków w kierunku spadkobrania po mężu. W późniejszym okresie, organ administracji publicznej zdecydował o wywłaszczeniu części działki w celu przekształcenia na potrzeby drogi krajowej. W międzyczasie organ przyznał odszkodowanie za wywłaszczenie, ale ze względu na brak tytułu prawnego wnioskodawczyni do działki, odszkodowanie zostało przekazane do depozytu sądowego. Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia podatniczka stała się pełnoprawną właścicielką pozostałej części działki. Sąd rejonowy wydał postanowienie o wypłacie depozytu sądowego, który kobieta otrzymała na swoje konto bankowe.

Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy otrzymanie wypłaty z depozytu sądowego wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Kobieta jest zdania, że jest zwolniona z zapłaty podatku, ponieważ wypłacona kwota stanowi spadek po mężu.

KIS: zwolnienie podatkowe dla otrzymanego odszkodowania za wywłaszczenie

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez kobietę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że zastosowanie znalazło zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na specyfikę otrzymanego odszkodowania. KIS przyznała, że otrzymane odszkodowanie było wynikiem wywłaszczenia części nieruchomości w celu budowy drogi publicznej. Organ zaznaczył, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera klauzulę, że nie wszystkie rodzaje dochodów podlegają opodatkowaniu. Odszkodowania za utratę mienia na skutek wywłaszczenia są jednym z przykładów dochodów zwolnionych od zapłaty podatku. Organ podkreślił, że odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości miało charakter rekompensaty, które miało na celu zrekompensowanie właścicielowi utraty mienia lub wartości nieruchomości na skutek działań administracyjnych. Według KIS, odszkodowanie nie jest traktowane jako standardowy dochód generowany w wyniku działalności zarobkowej.

KIS wyjaśniła, że w przypadku, gdy osoba dziedziczy lub otrzymuje spadek po zmarłym małżonku, obowiązuje osobny podatek, który nazywa się "podatkiem od spadków i darowizn". Podatek jest stosowany do sytuacji, w których następuje przekazanie majątku od jednej osoby do drugiej, czy to w drodze dziedziczenia po zmarłym, czy w formie darowizny od żyjącej osoby. W przypadku wnioskodawczyni, otrzymane odszkodowanie z depozytu sądowego stanowi część spadku po jej zmarłym mężu. Oznacza to, że pieniądze przeszły na kobietę po śmierci męża w ramach dziedziczenia. Organ podsumował, że wnioskodawczyni nie musiała płacić podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymanym odszkodowaniem, ponieważ odszkodowanie było częścią spadku po zmarłym mężu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.636.2023.2.KP