Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi szkoleniowe związane z obsługą automatów świadczone przez spółkę a finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług.

Świadczenie szkoleń finansowanych ze środków publicznych a VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca od 1989 roku i mająca status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu, jest podmiotem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT w Polsce. Jej głównym obszarem działalności jest produkcja wyrobów, ale oferuje również szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi automatów oraz certyfikację warsztatów w tym obszarze. Szkolenia te są zakończone wydaniem identyfikatorów oraz uprawnień, które są niezbędne dla wykonywania określonych czynności służbowych. Oferowane przez spółkę szkolenia finansowane są w całości ze środków publicznych.

W ocenie przedsiębiorcy, świadczone szkolenia będą zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Jednakże w celu utwierdzenia się w przekonaniu zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Świadczone szkolenia zwolnione od VAT

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i potwierdził, że w przedmiotowej sprawie, zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT uprawniające do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

Organ podatkowy zaznaczył, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, jeśli są finansowane w całości ze środków publicznych. Organ uzasadnił, że szkolenia prowadzone przez spółkę spełniają warunki do takiego zwolnienia, ponieważ są one w całości sfinansowane ze środków publicznych i świadczone na rzecz osób, które mają bezpośredni związek z obsługą oraz naprawą automatów w ramach swoich obowiązków służbowych.

Dyrektor KIS wskazał w szczególności:

"Z opisu sprawy wynika, że celem Szkolenia jest zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi (...) przez (...) bezpośrednio wykonujących obowiązki w zakresie napraw i obsług bieżących (...), co zostanie potwierdzone nadaniem statusu Uprawnionego Użytkownika lub Specjalisty Obsługi Automatów. Wskazali Państwo, że wiedza ta będzie niezbędna uczestnikom do wykonywania czynności służbowych w ramach (...). Zatem stwierdzić należy, że nabyte w trakcie Szkolenia umiejętności pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników Szkolenia i mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Usługi będące przedmiotem zapytania pozostają w bezpośrednim związku z zawodem (...) bezpośrednio wykonujących obowiązki w zakresie napraw i obsług bieżących (...). Tym samym Szkolenie, będące przedmiotem zapytania, będzie spełniało definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy".

W dalszym uzasadnieniu organ podatkowy rozwinął, że usługi szkoleniowe są finansowane ze środków publicznych i kierowane do grup zawodowych, które wymagają specjalistycznych umiejętności. Zauważono, że takie usługi szkoleniowe są istotnym elementem kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, które w świetle prawa podatkowego uprawniają do zwolnienia z VAT.

"Wskazali Państwo, że Szkolenie będzie sfinansowane ze środków (…). Po zakończeniu Szkolenia mogą otrzymać Państwo zaświadczenie, że wydatki na jego sfinansowanie pochodziły ze środków publicznych. Tym samym świadczone przez Państwa Szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy, pod warunkiem, że będą posiadać Państwo dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać, że Szkolenie jest finansowane ze środków publicznych" - podsumował organ.

Źródło: Świadczone przez Państwa Szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ... - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.514.2023.1.WH - (interpretacje.pl)