Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że podatnik może zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej prowadzonej w części swojego mieszkania proporcjonalną część odsetek od kredytu hipotecznego oraz wydatki na utrzymanie nieruchomości.

Odsetki od kredytu hipotecznego oraz wydatki na mieszkanie a koszty podatkowe

Wnioskodawcą jest podatnik, który planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia pomocy prawnej, zachowując jednocześnie swoje zatrudnienie na etacie. Mężczyzna planuje świadczyć usługi w mieszkaniu, które jest obciążone kredytem hipotecznym i nie ma możliwości dokładnego wyznaczenia, ile dokładnie powierzchni mieszkania będzie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej w stosunku do całkowitej powierzchni mieszkania. Wnioskodawca szacuje, że będzie to stanowiło około 30% całej powierzchni mieszkania. Pomieszczenia, które będą wykorzystywane do działalności gospodarczej, takie jak biuro, toaleta, kuchnia i korytarz, nie będą miały wydzielonej przestrzeni wyłącznie dla działalności. Stanowią one 43% całkowitej powierzchni mieszkania. Pomieszczenia będą używane zarówno do celów prywatnych, jak i działalności gospodarczej.

Mężczyzna skierował dwa pytania do KIS czy odsetki od kredytu hipotecznego będą kosztem działalności gospodarczej oraz czy koszty utrzymania mieszkania pomnożone zgodnie z proporcją będą stanowiły koszty podatkowe w działalności. Wnioskodawca uważa, że odsetki od kredytu hipotecznego oraz koszty utrzymania mieszkania, przeliczone zgodnie z proporcją, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

KIS: wydatki mieszkaniowe i odsetki kredytowe są zaliczone do kosztów podatkowych

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego wydatki poniesione przez podatnika, w tym koszty utrzymania lokalu mieszkalnego oraz odsetki od kredytu hipotecznego, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. KIS wyjaśniła, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, koszty podatkowe obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podatkowy stwierdził, że w sytuacji, gdy wnioskodawca wykorzystuje część nieruchomości (w tym przypadku lokal mieszkalny) do prowadzenia swojej działalności gospodarczej, istnieje związek przyczynowo- skutkowy między ponoszonymi wydatkami związanymi z utrzymaniem i korzystaniem z nieruchomości, a prowadzoną działalnością gospodarczą. KIS uznała, że mężczyzna mógł uwzględnić część wydatków związanych z czynszem, energią, wodą i innymi mediami, które były ponoszone na potrzeby lokalu mieszkalnego jako koszty podatkowe. Organ wyjaśnił, że wnioskodawca mógł zaliczyć wydatki proporcjonalnie do powierzchni lokalu mieszkalnego, która jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej w stosunku do całkowitej powierzchni nieruchomości.

KIS podkreśliła, że aby odsetki były uznawane za koszty podatkowe, muszą być faktycznie zapłacone. Ponadto, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy między poniesionymi odsetkami, a osiągnięciem przychodów w działalności gospodarczej. Oznacza to, że odsetki muszą być ponoszone w celu finansowania lub sfinansowania działalności gospodarczej. Dodatkowo, organ podatkowy zaznaczył, że odsetki od kredytu hipotecznego nie mogą być uważane za koszty uzyskania przychodów, jeśli zwiększają koszty inwestycji. Oznacza to, że odsetki nie mogą zwiększać ogólnych kosztów inwestycji związanych z działalnością gospodarczą. KIS stwierdziła, że w przypadku wnioskodawcy, który wykorzystuje część nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej odsetki od kredytu hipotecznego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów przy obliczeniu proporcjonalnym do powierzchni lokalu mieszkalnego wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej w stosunku do całkowitej powierzchni lokalu mieszkalnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.642.2023.1.MC