Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że stanowisko przedstawione przez spółkę, dotyczące zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży srebrnych monet kolekcjonerskich, jest prawidłowe, ponieważ monety spełniają kryteria przedmiotów kolekcjonerskich o wartości numizmatycznej, natomiast spółka jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą związana z importem monet.

Monety kolekcjonerskie a VAT-marża

Wnioskodawcą jest spółka, która zajmuje się sprzedażą detaliczną srebrnych monet kolekcjonerskich, które importuje z kraju trzeciego. Monety nie są uważane za środek płatniczy w kraju pochodzenia, a ich cena jest znacznie wyższa od wartości kruszcu srebra, który jest używany do ich produkcji. Monety są limitowane pod względem ilości produkowanych sztuk. Dodatkowo, koszty produkcji, technologia, koszty pracy i marketingu, wpływają na cenę poszczególnych monet. Na rynku monet srebrnych istotne znaczenie ma także podaż i popyt, które kształtują ceny tych produktów w zależności od mennicy i limitowanego nakładu. Wzrost popytu na srebro może prowadzić do braku dostępności w pełnym zakresie, co z kolei może wpłynąć na wzrost cen monet. Ponadto, ceny monet mogą znacząco przekraczać wartość srebra, co wynika z ich wartości kolekcjonerskich i numizmatycznych.

Czasami spółka importuje monety jako przedmioty kolekcjonerskie opodatkowane stawką 8% VAT, a czasami jako zwykłe przedmioty ze stawką 23% VAT, w przypadku gdy monety zostały wybite w większym nakładzie. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy może zastosować procedurę VAT-marża przy dostawie srebrnych monet. Spółka uważa, że jest uprawniona do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania.

KIS: VAT-marża dla importowanych monet kolekcjonerskich

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że spółka spełniła warunki do zastosowania procedury VAT-marża w przypadku sprzedaży srebrnych monet kolekcjonerskich, które zostały uprzednio zaimportowane. KIS odwołała się do przepisów ustawy o VAT, które zawierają definicję przedmiotów kolekcjonerskich, w tym monet kolekcjonerskich. Zgodnie z ustawą, przedmioty kolekcjonerskie obejmują m.in. przedmioty o wartości numizmatycznej. Organ wyjaśnił, że wartość numizmatyczna oznacza, że monety są zbierane i kolekcjonowane ze względu na ich walory historyczne, artystyczne lub kulturowe Według organu podatkowego ustawa o VAT wyłącza z ogólnego zwolnienia z podatku transakcje dotyczące monet ze złota, srebra lub innego metalu, które nie są używane jako środek płatniczy i posiadają wartość numizmatyczną. Organ stwierdził, że monety kolekcjonerskie nie są używane jako środek płatniczy, posiadając tym samym wartość numizmatyczną.

Ponadto, organ podatkowy podkreślił, że spółka jest uznawana za czynnego podatnika podatku VAT oraz prowadzi działalność gospodarczą związana z importem srebrnych monet kolekcjonerskich. KIS uznała, że procedura VAT-marża jest dostępna tylko dla czynnych podatników VAT i dotyczy towarów nabywanych lub zaimportowanych w ramach działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.462.2023.1.JG