Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi medyczne oferowane przez spółkę za pomocą internetowej platformy są zwolnione z VAT jako usługi opieki medycznej.

Odsprzedaż usług medycznych a VAT

Wnioskodawcą jest spółka, która oferuje usługi polegające na udostępnieniu platformy internetowej, która umożliwia dostęp do różnych usług dla podmiotów zewnętrznych. Usługi są nazywane "usługami końcowymi" i są dostępne do nabycia na platformie. Wnioskodawca nie świadczy samodzielnie usług końcowych, ale odsprzedaje je po wyższej cenie niż cena nabycia. Klienci mogą wybierać spośród dostępnych usług, płacąc za nie raz w miesiącu na podstawie faktury wystawianej przez spółkę. Platforma internetowa umożliwia różne czynności, takie jak rejestracja konta, zarządzanie danymi osobowymi czy składanie zamówień na usługi. Spółka planuje również oferować dostęp do usług opieki zdrowotnej świadczonej przez podmioty lecznicze. Usługi obejmują m.in. świadczenia lecznicze w formie telemedycyny. Spółka nabywa usługi od podmiotu leczniczego i odsprzedaje je klientom z własną marżą, co oznacza, że cena odsprzedaży jest wyższa niż cena nabycia.

Klienci, którzy nabywają usługi, mogą umawiać wizyty bezpośrednio u podmiotu leczniczego, korzystając z jego systemu teleinformatycznego. Dane o stanie zdrowia klientów są przetwarzane wyłącznie przez podmioty lecznicze, a wnioskodawca nie ma do nich dostępu. Spółka skierowała pytanie do KIS czy odsprzedaż usług medycznych, zwolnionych z VAT po wyższej cenie jest zwolniona z VAT. Wnioskodawca jest zdania, że odsprzedaż osobom trzecim usług jest zwolniona z zapłaty VAT.

KIS: odsprzedawane usługi medyczne są zwolnione z VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. W opinii organu podatkowego, nabyte przez spółkę usługi medyczne, które były odsprzedawane klientom, spełniają kryteria zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, ponieważ są to usługi opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez podmioty lecznicze. Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT, zwolnienie stosuje się w przypadku, gdy usługi medyczne nabyte przez wnioskodawcę we własnym imieniu, ale na rzecz klientów, zostały nabyte od podmiotów leczniczych objętych zwolnieniem z VAT.

KIS wyjaśniła, że usługi dostępu do prywatnej opieki zdrowotnej oferowane przez spółkę za pośrednictwem platformy internetowej są usługami medycznymi, które obejmują diagnozę, opiekę oraz, w miarę możliwości, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia. Zdaniem organu, usługi wpisują się w pojęcie "opieki medycznej" zgodnie z przepisami VAT.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 3 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.525.2023.1.MB