Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że przekazanie gadżetów z logo firmy pracownikom przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce nie generuje przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zwalniając tym samym firmę z obowiązków płatnika z tego tytułu.

Przekazywanie pracownikom gadżetów z logo firmy a PIT

Podmiot gospodarczy działający w Polsce, skupiający się na sprzedaży różnorodnych produktów, obsługuje klientów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. W ramach prowadzonej działalności firma realizuje szereg działań marketingowych i promocyjnych, mających na celu wzmocnienie obecności marki na rynku i budowanie pozytywnego wizerunku jako pracodawcy. Jednym z kluczowych elementów tych działań jest dystrybucja gadżetów firmowych wśród pracowników. Gadżety, sygnowane logiem firmy, są narzędziem promocyjnym, które ma za zadanie zwiększać świadomość marki. Dystrybucja gadżetów nie jest uzależniona od pozycji, osiągnięć lub frekwencji pracownika. Odbywa się ona w różnych sytuacjach, takich jak świąteczne obchody, wydarzenia firmowe, imprezy integracyjne czy kampanie marketingowe. Ponadto, pracownicy są zachęcani do promowania firmy w swoich sieciach społecznościowych przez udostępnianie i używanie tych gadżetów. W ten sposób firma stosuje strategię marketingową, która integruje promocję marki i zaangażowanie pracowników, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy przekazanie gadżetów pracownikom spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na firmie będą ciążyć obowiązki płatnika z tego tytułu.

W ocenie podmiotu gospodarczego przekazanie pracownikom gadżetów nie jest czynnością powodującą powstanie przychodu po stronie pracowników, a w konsekwencji na firmie nie ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu.

Brak obowiązków płatnika PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przekazywane gadżety nie stanowią przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. Organ podatkowy odwołał się do przepisów prawa podatkowego i wyroku Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że przekazane gadżety nie spełniają kryteriów przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

KIS wskazała w szczególności, że Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym określił, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. Aby świadczenie było uznane za przychód, musi zostać spełnione kilka kryteriów, m.in. świadczenie musi być dobrowolne, w interesie pracownika i przynosić mu korzyść majątkową. W przypadku gadżetów przekazywanych pracownikom w ramach promocji pozytywnego wizerunku firmy, organ podatkowy stwierdził, że nie zostaną spełnione kryteria przysporzenia majątkowego po stronie pracowników. W rezultacie organ podatkowy uznał, że wartość tych świadczeń nie stanowi dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc nie powoduje po stronie firmy obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

"Reasumując, w przypadku przekazywania Pracownikom przez Państwo opisanych we wniosku Gadżetów, wartość tych świadczeń nie stanowi dla nich przysporzenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wartość ww. świadczeń nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie Państwa nie powstaną obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych"- zakończył organ.

Źródło: Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem Pracownikom Gadżetów z logo firmy. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.718.2023.1.KF - (interpretacje.pl)