Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że osoby fizyczne z miejscem zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia.

Dochody z umowy o pracę zawartej w Liechtensteinie

Wnioskodawczyni - podatniczka, mieszkająca w Szwajcarii i pracująca w Liechtensteinie, posiada w Polsce trzy nieruchomości, z których dwie są wynajmowane. Rodzina podatniczki mieszka w Polsce, a ona sama odwiedza ich regularnie. Wnioskodawczyni zakończyła działalność zarobkową w Polsce i nie planuje powrotu, traktując nieruchomości jako inwestycje emerytalne.

Podatniczka zapytała, czy dochody z umowy o pracę zawartej w Liechtensteinie powinny być opodatkowane w Polsce.

Wnioskodawczyni twierdziła, że nie jest polskim rezydentem podatkowym, ponieważ nie ma miejsca zamieszkania w Polsce i nie przebywa tu ponad 183 dni w roku. Argumentowała, że jej życie koncentruje się wokół Szwajcarii i Liechtensteinu, a polskie nieruchomości są tylko inwestycją.

Podatniczka jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe w Polsce

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Według prawa polskiego, osoby fizyczne z miejscem zamieszkania w Polsce podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, niezależnie od położenia źródeł przychodów.

  • Definicja Miejsca Zamieszkania: Miejsce zamieszkania w Polsce określa się przez centrum interesów osobistych/gospodarczych lub przez przebywanie w Polsce powyżej 183 dni rocznie.
  • Obowiązek Podatkowy: Osoby z miejscem zamieszkania w Polsce mają nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli opodatkowanie od wszystkich dochodów, niezależnie od źródła ich pochodzenia.
  • Analiza Sytuacji Wnioskodawczyni: Na podstawie przedstawionych okoliczności - rodzina w Polsce, posiadanie nieruchomości, kredytów i polis ubezpieczeniowych w Polsce - organ podatkowy uznał, że wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce.
  • Brak Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania: Z Liechtensteinem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, więc dochody uzyskane tam podlegają opodatkowaniu w Polsce.
  • Metoda Proporcjonalnego Odliczenia: W przypadku opłacenia podatku dochodowego za granicą, wnioskodawczyni ma prawo do proporcjonalnego odliczenia w ramach polskiego systemu podatkowego.
  • Obowiązek Złożenia Zeznania Podatkowego: Podatniczka jest zobowiązana złożyć zeznanie podatkowe w Polsce za rok 2023, uwzględniając dochody uzyskane w Liechtensteinie.

Podsumowanie

Organ podatkowy dokładnie przeanalizował sytuację życiową i gospodarczą wnioskodawczyni, podkreślając znaczenie centrum interesów życiowych i gospodarczych w określaniu miejsca zamieszkania dla celów podatkowych. Interpretacja ta podkreśla złożoność praw podatkowych i konieczność uwzględnienia indywidualnych okoliczności przy ustalaniu obowiązków podatkowych.

Źródło: Opodatkowanie przychodów z pracy w Lichtensteinie. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.645.2023.2.KP