Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi kierowania działem farmacji szpitala, nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT.

Usługi kierowania działem farmacji szpitala a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą był przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej, zajmował się kierowaniem działem farmacji w szpitalu. Jego obowiązki obejmowały organizację pracy, kontrolę i ewidencję leków, monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii oraz reprezentowanie działu.

Podatnik zwrócił się do KIS z pytaniem, czy świadczone przez niego usługi kwalifikują się do zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT. Wskazał, że nie jest podmiotem leczniczym a jego praca nie obejmuje opieki farmaceutycznej ani wystawiania recept.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy uznał, że usługi kierowania działem farmacji w szpitalu nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

KIS oparła swoje stanowisko na interpretacji ustawy o VAT i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podkreśliła, że opodatkowaniu VAT podlegają co do zasady wszystkie usługi, które są odpłatne i są świadczone na terytorium kraju. Zwolnienie od podatku na zasadach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT dotyczy usług w zakresie opieki medycznej wykonywanych przez podmioty lecznicze. W przypadku wnioskodawcy, jego usługi miały charakter techniczno-organizacyjny, nie wpisując się tym samym w definicję opieki medycznej, a co kluczowe przedsiębiorca nie posiadał statusu podmiotu leczniczego, w związku z czym nie spełniał warunków koniecznych dla zastosowania wskazanego zwolnienia.

Źródło: Brak zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy usług w zakresie kierowania działem farmacji szpitala. - Interpretacja - 0111-KDIB3-2.4012.485.2023.2.ASZ